Nádraží Vyšehrad. Město ztrácí páky na vyvlastnění. Kyperský majitel slíbil rekonstrukci

Zanedbané stavby - Nádraží Vyšehrad

Zanedbané stavby - Nádraží Vyšehrad Zdroj: Jan Štěpánek

Budova nádraží Vyšehrad má nového majitele.
Secesní nádraží bylo uvedeno do provozu v prvních letech dvacátého století. Architekt je neznámý.
Ještě minulý rok bylo možné před budovou projít. Od začátku letošního roku je chodník zcela uzavřen.
Chátrající nádraží Vyšehrad
Na budovu nádraží je vidět z každého vlaku, který jede ze Smíchovského na Hlavní nádraží.
13
Fotogalerie

Praze se dál nedaří získat chátrající budovu nádraží Vyšehrad do svého vlastnictví. Budova má totiž nového majitele, kyperskou společnost Miquelira Limited. Ta slíbila zahájení kroků k záchraně budovy během letošního září, kdy by měly začít práce na opravě střechy. Město a památkáři tak musejí dál čekat. Pokud společnost práce nezahájí, město se znovu vrátí k možnosti vyvlastnění budovy kvůli zanedbávání péče o kulturní památku.

„My jsme se snažili budovu nádraží koupit i směnit. Narazili jsme ale na finanční limity města,“ uvedl radní pro správu majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu). Znalecký posudek, který si nechala Praha zpracovat, ocenil budovu zhruba na sedmdesát milionů korun. Tehdajší majitel, společnost RailCity Vyšehrad, za ni ale požadoval přes 130 milionů. „I když řekneme, že to je priorita města, můžeme zaplatit třeba deset až patnáct procent navíc. Ale pro koupi za skoro dvojnásobnou cenu nikdo hlasovat nebude,“ říká první náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09, nyní lídr kandidátky STAN).

Po neúspěšném vyjednávání o odkupu městem vstoupila firma RailCity Vyšehrad do vyjednávání se švýcarským investorem. „Na přelomu roku jsem jednal se zájemci o koupi a oznámili, že mají zájem nemovitost koupit, opravit a nově využít. V té době se vyčistila i část dluhů, které tehdejší majitel, společnost RailCity Vyšehrad, splatil. Finanční prostředky na to měl poskytnout právě švýcarský investor,“ vysvětluje Chabr. Finanční postihy na vlastníka Praha uvalila z titulu porušování zákona o památkové péči.

Budoucí podoba stanice Praha-Bubny

Video placeholde
• Správa železnic

Údajným švýcarským zájemcem o odkup nádraží měl být podle informací Jana Chabra a místostarosty Prahy 2 Václava Vondráška majitel Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, kde zemřel Jan Palach nebo Josef Toufar. Tím je společnost United Corporation, která plánuje bývalou kliniku přebudovat na hotel s kavárnou a pietním místem. Na prodeji nádraží Vyšehrad se ale nakonec nedomluvili.

Katastr nemovitostí nyní eviduje jako majitele nádražní budovy pod vyšehradskou skálou kyperskou společnost Miquelira Limited. Ta ji získala do svého vlastnictví v roce 2021 koupí české společnosti RailCity Vyšehrad, která budovu do té doby vlastnila. S novým majitelem se deníku E15 nepodařilo zkontaktovat.

Vyvlastnění budovy není ze hry

Na základě zákona o památkové péči chtěla Praha budovu bývalého nádrží také vyvlastnit. To ale nový vlastník z právního hlediska komplikuje. Vyvlastnění je totiž podmíněno dlouhodobým zanedbáním údržby památkově chráněného objektu. S tím však u formálně nového vlastníka nelze argumentovat.

„Teď to bude o několika týdnech, jestli začne nový majitel podnikat potřebné kroky k zachování památky. Pokud nebude postupovat v souladu s požadavky památkářů a stavebního úřadu Prahy 2, tak se otázka vyvlastnění vrátí do hry,“ nastiňuje další vývoj Chabr a dodává, že město nemá o nové funkci budovy jasnou představu. Hlavním úkolem je zajistit zlepšení jejího technického stavu.

„Zástupci kyperské společnosti nedávno jednali s ředitelem památkářů s tím, že jsou připraveni do objektu investovat, aby došlo k jeho zajištění. V první fázi je určitě nutné opravit střechu, která je v havarijním stavu,“ objasňuje Chabr. Majitel sdělil, že první sanace pro zachování stavu objektu provede letos v září. „Památkáři i stavební úřad Prahy 2 nyní čekají, zda majitel splní povinnosti, které mu jsou uloženy, a zda předloží plán, jak by měla rekonstrukce probíhat,“ dodává radní pro správu majetku.

Nádraží Vyšehrad přestalo sloužit svému účelu v roce 2006. Veřejnou soutěž na jeho rekonstrukci vyhrálo sdružení Nová Perla Ivana Mečla, který slíbil investici ve výši padesáti milionů korun. V bývalé nádražní budově měl vzniknout prostor pro avantgardní umění. České dráhy, které budovy vlastnily, poté zjistily, že nemohou budovu Mečlovi pronajímat, ale podle zákona by mu ji musely prodat. O to však neměl Mečl zájem a z plánů sešlo.

Poslechněte si, co o budoucnosti Prahy říká šéf Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč >>>

V roce 2007 budovu koupila společnost TIP Estate za 41 milionů korun. Ta plánovala budovu a její areál přestavět a dohodla se na spolupráci s ateliérem Omikron-K, který zastupuje architekt Martin Kotík. Plány ale nebyly městskou částí ani památkáři schváleny. Budova od té doby chátrá. Národní památkový ústav ji dokonce zařadil na seznam ohrožených nemovitých památek. Odpovědné orgány se proto musejí nádražím zabývat.

Havarijní stav nádraží řeší také odbor výstavby Prahy 2, který s RailCity Vyšehrad v minulosti vedl řadu správních řízení a vyzval jej k zabezpečení budovy a zabránění vstupu cizích osob. „Pokud nebylo vlastníkovi něco nařizováno ze strany stavebního úřadu, tak s námi nekomunikoval. Aktuálně nemáme žádné nové informace,“ uvedl místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek.

Městská část Praha 2 vedla s bývalým majitelem i spor o vstup do budovy, kterým se snažila získat představu o jejím technickém stavu. Majitel původně nechtěl kontrolu umožnit. Došlo k ní nakonec loni v září za pomoci exekuce. Statický posudek zhodnotil technický stav budovy jako kritický a varoval před jejím kolapsem. Praha 2 proto musela na konci minulého roku zcela uzavřít chodník před budovou a odstranit zastávku tramvaje Albertov. Oplocení stojí kolem budovy dodnes.