Stavebníci: Opět jedna zpackaná novela. Nepomáhá a brzdí | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Stavebníci: Opět jedna zpackaná novela. Nepomáhá a brzdí

Stavebníci: Opět jedna zpackaná novela. Nepomáhá a brzdí
stavba dálnice
• 
ZDROJ: E15

try

Když letos v lednu vstoupila v platnost novela stavebního zákona, měla dva klíčové úkoly: usnadnit procesy a upravit vztahy mezi stavebníkem a úřadem. Povedl se opak, míní experti. Například příprava dopravních staveb se podle nich může protáhnout až na 10 let. Ministerstvo pro místní rozvoj si však stojí na svém. Novelu stavebního zákona považuje za nejlepší úpravu v oblasti stavebního práva za posledních 12 let.

„Novela stavebního zákona dopadá hlavně na stavebníky. Pro ně je komplikací rozšíření účasti takzvané dotčené veřejnosti, která je známá svým obstrukčním jednáním při povolování staveb. se tak může neúměrně prodloužit, u dopravních staveb skutečně až třeba na 10 let,“ vysvětlil E15.cz hlavní potíže prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš.

Na dotaz E15.cz, kde se stala chyba, když návrh zákona musel projít připomínkovým řízením, měl Matyáš stručnou odpověď: „Samozřejmě, že z odborných kruhů jsou korekce fundované. Ale pak například MMR dostane 400 připomínek, které všechny nedokáže vypořádat a postoupí je do sněmovny. A tam už je vše na umělecké tvořivosti poslanců. A dopadá to, jak to dopadá.“

„Smutné je, že problémy si přidělává přes zákony sám stát. Stavebnictví je v tuzemsku v recesi čtyři roky a výpadek ze stavební činnosti za tu dobu už dosáhl přes 300 miliard korun,“ dodal Matyáš.

„Východisko za současného stavu v tvorbě legislativy nevidím. Je to o kvalitě politické reprezentace a odborné způsobilosti zákonodárců, a to tam chybí. Konkrétně u této novely budeme čekat na směrnici EU do roku 2014, které by měla některá pravidla narovnat, až se jí začneme řdit,“ zakončil Matyáš příspěvek pro E15.cz.

Spílá celá branže

Jako nepovedenou nehodnotí zákon jen uvedený svaz. „Novela má podle našeho názoru zásadní nedostatky a v praxi způsobuje potíže a zmatky. Za nejproblematičtější oblasti považujeme prodloužení lhůty pro vyjádření úřadů až o 60 dní. Dojde tak k ještě většímu zpomalení již tak zdlouhavého schvalovacího procesu,“ doplňuje kolegu z branže Vladimír Svoboda ze společnosti Interplan-CZ, specialisty v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb.

Expertům vadí také nedostatečné určení pravomocí u projektantů a investorů staveb. „Novela stavebního zákona bohužel nijak zákonem nestanovila definice technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta. Zároveň opomenula stanovit rozsah jejich působností. To samozřejmě ztěžuje využitelnost novely v praxi. Obě činnosti navíc mohou významně ovlivnit veřejné zájmy ve výstavbě,“ přidává další negativa Pavel Křeček z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úřad žádné chyby nevidí

E15.cz požádalo o vyjádření i MMR. „Novela stavebního zákona byla široce a podrobně projednávána s odbornou veřejností. Hospodářská komora ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další subjekty se účastnily pravidelných jednání, která na toto téma probíhala dva roky. Řada jejich návrhů byla akceptována,“ uvedla ředitelka odboru komunikace Jana Jabůrková.

Jen výjimečně podle jejích slov nebyly akceptovány ty návrhy, které by znamenaly kolizi s evropskou legislativou. Pokud by k takové kolizi došlo, existuje totiž riziko, že by evropské prostředky nemohly být využívány na stavby, jejichž povolovací proces by se opíral o tato kolizní ustanovení.

„Všechny připomínky byly řádně vypořádány na společných jednáních. Obdobný názor jako MMR zastává též odbor kompatibility Vlády ČR. Novelu stavebního zákona považujeme za nejlepší úpravu oblasti stavebního práva od roku 2001, kdy byla do českého právního řádu implementována směrnice EIA,“ zdůraznila Jabůrková.

Autor: try
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!