Schodek rozpočtu se v červnu dostal pod 63 miliard korun | E15.cz

Schodek rozpočtu se v červnu dostal pod 63 miliard korun

Miroslav Kalousek, TOP09
Miroslav Kalousek, TOP09
• 
ZDROJ: E15 Eduard Erben

ČTK, sal

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Schodek státního rozpočtu se na konci června v porovnání s květnovými výsledky snížil na 62,9 miliardy korun. V květnu byla hodnota schodku 81,5 miliardy korun. Lepšího výsledku rozpočet dosáhl i v meziročním srovnání, loni v červnu vykázal deficit 75,7 miliardy korun. Dnes data zveřejnilo ministerstvo financí, které pro letošní rok počítá s celkových schodkem 135 miliard korun.

„Data z prvního pololetí nevykazují žádné známky, že by se ve státním rozpočtu schylovalo k tragédii. Výběr nepřímých daní, který je přímo závislý na aktivitě v ekonomice, se vyvíjí uspokojivě. U daní z příjmů právnických osob se zdá, že by proti rozpočtu mohlo koncem roku chybět několik miliard, což je ale částka, která může na účty státu ještě přijít v nejbližších dnech,“ hodnotí výsledky Pavel Sobíšek, analytik UniCredit Bank.

„Příjmy fyzických osob vykazují proti plánu odchylku v řádu miliard korun hlavně kvůli nezdaněnému stavebnímu spoření. Na straně výdajů zřejmě vládne ministr financí silnou rukou, takže celkový schodek rozpočtu za půl roku nepřekračuje polovinu částky naplánované na celý rok. Na úrocích ze státního dluhu může letos stát podle všeho ušetřit proti plánu aspoň 10 miliard, což pokryje daňový výpadek z příjmu fyzických osob. Podmínkou pro nepřekročení plánovaného deficitu ovšem je, aby ekonomika rostla aspoň tak, jako v prvním pololetí roku,“ dodává.

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení se meziročně zvýšily o necelá dvě procenta na 262,6 miliardy korun. Schválený rozpočet ovšem počítá s růstem o téměř sedm procent. Právě kvůli horšímu vývoji daňových příjmů, který souvisí s vývojem ekonomiky, ministr financí Miroslav Kalousek uvažuje o škrtech v příštím i přespříštím roce. Příští rok by měla ministerstva ušetřit zhruba 20 miliard korun a v roce 2013 dalších 55 miliard korun. Cílem je dodržet schválené střednědobé výdajové rámce.

Meziročně lepší výsledek státního rozpočtu je podle MF zkreslen zálohou obcím a krajům na přímé náklady škol, která nebyla na třetí čtvrtletí zaplacena v plné výši. Změnou letos prošla i splatnost daně z příjmu firem. Ta je letos splatná až do 1. července, předtím byla do konce června. I tak ale podle úřadu byl schodek v meziročním srovnání zřejmě lepší než loni. Celkové příjmy rozpočtu ke konci června meziročně mírně klesly na 507,6 miliardy korun. Rozpočet přitom počítá s téměř šestiprocentním růstem.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát ke konci června vybral necelých 94,6 miliardy korun, meziročně o sedm procent více. MF letos počítá s růstem inkasa o 3,9 procenta, zvýšení by ovšem letos podle úřadu nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy obě sazby DPH stouply o jeden procentní bod.

vývoj salda státního rozpočtu za leden až červen v letech 2010 a 2011Autor: MF

Inkaso spotřebních daní ke konci června vzrostlo o 6,8 procenta na 66,4 miliardy korun. Z toho dvě miliardy korun tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření. Rozpočet počítá celkově s růstem o 7,6 procenta proti roku 2010. MF upozornilo, že v oblasti spotřebních daní není pro letošní rok počítáno se žádnými legislativními změnami, které by výrazně ovlivnily výši inkasa daně.

Z daně z příjmu právnických osob rozpočet inkasoval ke konci června 50,5 miliardy korun, tedy o 14,6 procenta méně než loni. Rozpočet počítá s poklesem o 2,7 procenta proti roku 2010. Daňový výnos bude podle úřadu letos ovlivněn loňským poklesem sazby daně z 20 procent na 19 procent. „Je ale třeba upozornit, že část inkasa daně se splatností do 1. července se na rozdíl od roku 2010 projeví i v inkasu prvního červencového dne. Předpokládá se také uplatňování ztrát z minulých let, kdy byla česká ekonomika zasažena recesí,“ uvedlo MF.

Hospodaření státu v milionech korun

leden-červen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
saldo -4933 -29 653 -915 -53 399 -49.702 3763 7642 1275 -5652 -68 259 -75 662 -62 856

Na daních z příjmu fyzických osob stát získal necelých 40 miliard korun, tedy o 1,4 procenta méně než loni. Rozpočet počítá s růstem o 16 procent kvůli vyššímu očekávanému inkasu u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a vybírané srážkou.

Na pojistném na sociální zabezpečení stát ke konci června vybral necelých 181 miliard korun, meziročně o 6,6 miliardy více.

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání klesly o 2,2 procenta na 570,5 miliardy korun. Na sociální dávky stát vynaložil 225,7 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta více. Z toho na důchodech stát vyplatil 185,2 miliardy korun, což je o sedm procent více než před rokem.

Na úrocích ze svého dluhu stát ke konci června zaplatil v meziročním srovnání o 2,7 miliardy korun více, tedy 29,8 miliardy korun.

Úřad připomněl, že kvůli zpřísnění podmínek pro podporu využívání obnovitelných zdrojů energie se v dubnu zvýšily příjmy i výdaje státního rozpočtu o 11,7 miliardy korun. Nově jsou tak příjmy rozpočtu naplánovány na 1047,9 miliardy korun a výdaje na 1182,9 miliardy korun. Schodek se nemění.

Autor: ČTK, sal

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah