V Česku již působí desítky akademiků-uprchlíků z Ukrajiny

Univerzita Karlova vytvořila interní systém pro přijímání ukrajinských pracovníků, který sjednotil způsob, jak jim umožnit pokračování ve výzkumu či výuce.

Univerzita Karlova vytvořila interní systém pro přijímání ukrajinských pracovníků, který sjednotil způsob, jak jim umožnit pokračování ve výzkumu či výuce. Zdroj: Profimedia.cz

Univerzita Karlova vytvořila interní systém pro přijímání ukrajinských pracovníků, který sjednotil způsob, jak jim umožnit pokračování ve výzkumu či výuce.
Do pomoci vědcům prchajícím z Ukrajiny se zapojila také Technologická agentura ČR, jejímž ředitelem je Petr Konvalinka.
V Česku po dvou měsících války působí již několik desítek profesorů, vědců a ke studiu jsou přihlášeny nižší stovky studentů.
4
Fotogalerie

Válka na Ukrajině a s ní spojená uprchlická krize změnily strukturu nejen pracovního trhu v Česku, ale také akademického prostředí. Tuzemské vysoké školy a univerzity zareagovaly promptně a ukončily meziuniverzitní projekty a spolupráce s ruskou stranou, zároveň ale také nabídly pracovní posty prchajícím ukrajinským akademikům a pomoc studentům z Ukrajiny. V Česku po dvou měsících války působí již několik desítek profesorů, vědců a ke studiu jsou přihlášeny nižší stovky studentů.

„Klíčovým impulzem pro ukončení výzkumných spoluprací bylo prohlášení (na podporu útoku Ruska vůči Ukrajině – pozn. aut.), které podepsali rektoři ruských vysokých škol a které je v rozporu s našimi hodnotami,“ uvádí Ilona Chalupská z marketingového oddělení Českého vysokého učení technického v Praze.

„K polovině dubna víme o 29 ukrajinských akademicích, kteří už u nás působí či v brzké době budou působit. Rozhodně to není konečné číslo. Jejich počet roste a tento trend očekáváme i nadále,“ uvádí mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot. Nejvíce akademických pracovníků z Ukrajiny podle něj v Brně našlo uplatnění na přírodovědecké a filozofické fakultě. Lidé prchající před válkou na Ukrajině nejčastěji nastupují na Masarykovu univerzitu do pozic odborných asistentů, výzkumných pracovníků a výzkumníků.

„V souvislosti s konfliktem jsme zatím přijali šest akademických pracovníků a dalších dvanáct je v jednání,“ vysvětluje Václav Hájek z Univerzity Karlovy. Ta vytvořila vlastní interní systém pro přijímání těchto pracovníků, který sjednocuje podmínky pokračování ve výzkumu či výuce. V centru toho je celonárodní platforma ResearchIN, kde univerzita zveřejňuje jednotlivé otevřené pozice.

Do pomoci vědcům prchajícím z Ukrajiny se zapojila také Technologická agentura ČR, která jednak vyzvala řešitele projektů, aby pomohli ukrajinským kolegům a studentům a zapojili je do svých projektů, jednak umožnila požádat o zvýšení dotovaného rozpočtu projektů právě o náklady na zapojení ukrajinských kolegů.

„Rovněž jsme apelovali na uchazeče o podporu v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech. Na tuto aktivitu jsme vyčlenili deset milionů korun. Možnost platí od 7. března a bude trvat až do vyčerpání alokace,“ vysvětlil ředitel TAČR Petr Konvalinka.

Tyto výzvy podle něj již našly své obecenstvo – agentura eviduje desítky zájemců zvýšení podpory, některé žádosti o zvýšení výzkumných rozpočtů už byly schváleny. TAČR se v zapojení ukrajinských akademiků angažuje ve spolupráci s týmem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, aby se rychleji podařilo naplnit potřeby ukrajinských vědců. Časově náročný je především proces, který předchází zaměstnání cizinců ze států mimo Evropskou unii.

Univerzity a vysoké školy vyšly vstříc i ukrajinským studentům. „Do těchto chvil jsme přijali 32 žádostí ukrajinských studentů o stipendium v tíživé životní situaci. Z toho ve třech desítkách případů jsme už stipendia vyplatili,“ shrnuje Sajbot z MUNI. Ta dokonce 15. dubna přistoupila k vypsání mimořádného termínu přijímacího řízení pro studenty prchající před válkou.

„Přihlášky lze podávat do 31. května 2022, přičemž studenti z Ukrajiny mohou své předchozí vzdělání doložit jednoduše čestným prohlášením. Za první čtyři dny procesu přijímacího řízení jsme obdrželi 190 přihlášek,“ dodal Sajbot.

Například před koncem března evidovalo ČVUT v Praze více než 150 studentů z Ukrajiny, kteří se zajímali o studium. „Přes sedmdesát z nich již podalo přihlášku k přechodu ke studiu na ČVUT. Nejvíce jsou z IT oblasti,“ dodala Chalupská. „Evidujeme už přes dvacet studentů v režimu free movers a dva doktorandy. Ústav jazykové a odborné přípravy UK dále pomáhá více než čtyřiceti ukrajinských občanům,“ připomíná Hájek z UK.

Video placeholde
Kde se válčí na Ukrajině - Průběh bojů a místa největších masakrů • Videohub