V digitálním světě se mohou dobře orientovat i dříve narození

Technologie a senioři

Technologie a senioři Zdroj: profimedia.cz

Moderní technologie jsou dnes už naprosto běžnou součástí našich životů. Chytré telefony i další elektronická zařízení jsou stále chytřejší, nabízejí dříve netušené možnosti, přitom jejich ovládání je snadnější než kdy před tím. Ne každý to ale vnímá stejně.

Především starší generace se ve vztahu k technologiím často potýkají s překážkami. Ty možná způsobuje nedostatek sebedůvěry a motivace, za kterými však stojí zejména špatný přístup k informacím a jen velmi malé možnosti vzdělávání. Vzniká tak digitální propast, která u starších lidí může vést k pocitu osamělosti a izolace.

Odstranit tyto bariéry a pomáhat seniorům k tomu, aby se technologie naučili správně a bezpečně používat, je jedním z cílů Nadace Vodafone. Ve spolupráci s organizací Moudrá Sovička, která se specializuje na vzdělávání starších lidí, spustila projekt Digitální vzdělávání pro seniory, ve kterém chce podpořit digitální gramotnost lidí starších 65 let pomocí bezplatných digitálních kurzů nebo dotačního programu na chytré zařízení a datovou SIM kartu.

„Senioři mají velkou chuť učit se používat nové technologie a služby. Často se ale nemají koho zeptat nebo se stydí požádat o pomoc své blízké. Někdy možná mají strach z toho, že si budou muset něco platit nebo že si své zařízení rozbijí,“ říká Tomáš Hubálek z Moudré Sovičky, která zajišťuje edukační stránku projektu. „Mají trochu nevýhodu, že jim déle trvá něco se naučit, a z našich zkušeností víme, jak je pro seniory důležité trpělivé a pravidelné opakování. Jsem proto velmi rád, že se můžeme do tohoto programu aktivně zapojit.“

Projekt doplňuje také vzdělávací platforma Digitální odysea Nadace Vodafone, kde si uživatelé bezplatně a zábavnou formou osvojí řadu digitálních dovedností, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání mobilního bankovnictví. Digitální odyseu mohou senioři využívat k samostudiu, funguje ale i jako návodný nástroj pro ty, kteří by chtěli starším lidem se vzděláváním pomoci, tedy pro mladší generace, rodinné příslušníky nebo dobrovolníky.

Každý, kdo se chce s moderními technologiemi naučit, může kurzy Digitální odysey absolvovat zdarma na webových stránkách tam.je/odysea, nebo se obrátit na bezplatnou linku 800 220 044.

 „V dnešní době, kdy jsme kvůli koronaviru odstřiženi od přátel a rodiny, si už vůbec nedovedu představit život bez chytrého telefonu“, svěřila se paní Helena, která jedním z kurzů už prošla. „Mezi mými přáteli mám ale i takové, kteří si chytrý telefon nemohou dovolit, a i kdyby mohli, tak se nemají kde ho naučit používat.“ A právě s tím seniorům pomáhá Nadace Vodafone a organizace Moudrá Sovička.

Moderní technologie jsou tu proto, aby nám všem byly prospěšné. Na věku přitom vůbec nezáleží a profitovat by z jejich využívání přece měla každá generace.