Ve sporech o značku PRIM se objevil zfalšovaný důkaz | E15.cz

Ve sporech o značku PRIM se objevil zfalšovaný důkaz

Ve sporech o značku PRIM se objevil zfalšovaný důkaz
ZDROJ: PRIM

Komerční sdělení

Spory o právo označovat náramkové hodinky známou značkou PRIM proti sobě již více než 15 let vedou dvě firmy – pokračovatel původního výrobce náramkových hodinek PRIM z Nového Města nad Metují ELTON hodinářská a frýdecko-místecká firma MPM-Quality, která ochrannou známku koupila od nástupce zkrachovalé Chronotechny Šternberk, kde se však za minulého režimu vyráběly jen budíky a nástěnné hodiny.

Ochranná známka PRIM byla ale této firmě na sklonku roku 2016 pravomocným rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví pro náramkové hodinky vymazána, firma ji nyní proto může používat jen pro jiné druhy výrobků.

MPM-Quality se teď snaží u soudů a úřadů prokázat, že autorem loga není zaměstnanec národního podniku ELTON, ale grafik Jiří Rathouský, který zemřel v roce 2003. Firma proto uzavřela licenční smlouvu s dědici Jiřího Rathouského, manželi Jarošovými. Ti však zatím s požadavky na uznání autorství u českých ani evropských úřadů neuspěli, a to pro zjevný nedostatek důkazů autorství Jiřího Rathouského. Soudní spor, který se tvrzeným autorstvím zabývá, probíhá od loňského roku před Krajským soudem v Hradci Králové.

Jedním z klíčových důkazů, předložených společností MPM-Quality a manželi Jarošovými je přitom zápis z porady, údajně pocházející z roku 1968, ve kterém je jméno Jiřího Rathouského zmíněno. Tento dokument však od počátku vyvolával řadu otazníků. Píše se v něm například o „Ministerstvu průmyslu a obchodu“, které v roce 1968 vůbec neexistovalo. Ministerstvo tohoto jména vzniklo až v roce 1992. V roce 1968 se nazývalo Ministerstvem těžkého průmyslu.

Na návrh společnosti ELTON hodinářská byl proto dokument podroben zkoumání nezávislého soudního znalce. Ze závěrů znaleckého posudku jednoznačně vyplývá, že dokument vznikl podstatně později, než je datum na dokumentu uváděné, tj. 18. 12. 1968. Podle znalce byl napsán na psacím stroji, který se vyráběl v letech 1973-1974 a proto nemohl vzniknout v roce 1968. Jde tedy bezpochyby o falsifikát.

Autor: PRIM

Kdy přesně dokument, prezentovaný společností MPM-Quality a manželi Jarešovými, vznikl, kdo a za jakým účelem jej vytvořil, není v tuto chvíli jasné. Soudní řízení bude pokračovat na jaře. Závěry soudního znalce budou společností ELTON využity i v dalších sporech, ve kterých je tento falsifikát použit jako důkaz.

„Tvrzení společnosti MPM-Quality, že autorem loga je Jiří Rathouský, považujeme od počátku za účelové. Je přece nemyslitelné, aby se uznávaný grafik, o jehož práci byla napsána řada článků, nikde ani slovem nezmínil o tom, že jeho autorské dílo nosí na zápěstí každý druhý Čechoslovák,“ říká generální ředitel společnosti ELTON hodinářská Michal Batelka.

Autorem známého loga PRIM je tedy podle všech dosavadních rozhodnutí bývalý zaměstnanec n.p. ELTON, pan Josef Žid, což znamená, že jediným oprávněným subjektem, který může v České republice používat na své náramkové hodinky označení PRIM, zůstává novoměstský výrobce hodinek.

Autor: PRIM

Autor: Komerční sdělení
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!