Dotace na zateplení chce stát rozšířit na své budovy. Experti nesouhlasí

zateplení domů

zateplení domů Zdroj: E15

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), ve kterém mohou majitelé rodinných domů a pražských bytových domů získávat dotace zejména na zateplení, by se mohl otevřít i veřejným budovám. V materiálu o změně dokumentace, k němuž v pondělí skončilo připomínkové řízení, se navrhuje, aby na podporu státních budov mohlo do roku 2020 jít až 30 procent z očekávaných 27 miliard korun pro NZÚ.

Kritici však upozorňují na to, že pokud se použijí peníze i na renovace státních budov, na opravy rodinných domů budou chybět. Stát by měl podle nich opravovat jen ze svého rozpočtu.

Výše dotace pro veřejné budovy má podle návrhu ministerstva životního prostředí (MŽP) činit až 85 procent, přitom pro rodinné domy se pohybuje pouze kolem 25 až 40 procent uznatelných nákladů. NZÚ je také závislá na vývoji výnosů z emisních povolenek. Podpora veřejných budov byla bez konkrétních podmínek v programu napsána už v minulosti, ale nevyužívala se. Až tento materiál ji podle odborníků reálně zavádí.

„Podpora 85 procent způsobilých nákladů je zcela bezprecedentní, vždyť na rodinné či bytové domy není podpora často ani poloviční. Stát by měl své budovy opravovat ze státního rozpočtu, případně přestat bránit realizaci a financování úspor energie komerčně dostupnou metodou EPC (Energy Performance Contracting) a peníze z velmi populárního a úspěšného programu Nová zelená úsporám nechat lidem,“ odpověděl na dotaz ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. Materiál bude schvalovat vláda.

V návrhu se uvádí, že každá jedna miliarda korun investovaná z prostředků programu NZÚ do projektů na podporu energeticky úsporných opatření v poměru 49 procent pro rodinné domy, 21 procent pro bytové domy a 30 procent pro budovy veřejného sektoru přinese v průměru úsporu energie v konečné spotřebě 627 terajoulů za rok.

Kriticky se k návrhu vyjádřil rovněž Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Ve svém stanovisku uvedl, že s koncepcí nově zřizovaného podprogramu Budovy veřejného sektoru zásadně nesouhlasí. Pětaosmdesátiprocentní krytí považuje za velmi nadprůměrné.

Ubírání z motivačního programu

„Obecně není ze strany státu vhodné ubírat prostředky z motivačního programu namířeného na sektor domácností a směrovat je pro vlastní potřebu. Státní správa musí mít jako řádný hospodář vypracovaný plán renovace svého rozsáhlého nemovitostního fondu, který je nutné obnovovat v přirozeném cyklu,“ napsal.

Stát má povinnost modernizovat své budovy a dodatečné náklady vyplývající z energeticky efektivnějších řešení by měly být v porovnání s celkovými vynakládanými sumami marginální, uvedl svaz. Současná Nová zelená úsporám umožňuje majitelům rodinných domů na území celé České republiky a bytových domů v Praze žádat o dotaci v libovolném čase do konce roku 2021.

O program je zájem. K začátku června dorazilo na Státní fond životního prostředí přes pět tisíc žádostí za více než miliardu korun.