Volební místnosti 2024: Kde volit do Evropského parlamentu

Eurovolby 2024: Volební místnosti: Kde volit? Volební okrsky a obvody

Eurovolby 2024: Volební místnosti: Kde volit? Volební okrsky a obvody Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Volby do Evropského parlamentu 2024 jsou naplánované na 7. a 8. června. Češi v nich na pět let zvolí své zástupce na půdě EU. Jakým způsobem eurovolby probíhají, v jakém volebním okrsku můžete volit a kde zjistíte adresu své volební místnosti?

Volební místnosti, okrsky a obvody pro eurovolby

Při volbách do europarlamentu tvoří celé území České republiky jeden volební obvod. Každý kandidující subjekt tedy sestavuje jednu volební kandidátku. Voliči hlasují ve volebních okrscích, které jsou vytvořené za účelem praktické realizace voleb. Pro každý okrsek je vyhrazena jedna volební místnost. Volit zde obvykle může zhruba tisíc osob.

Hlas vybranému kandidátovi odevzdáte ve volebním okrsku na území obce, kde jste přihlášeni k trvalému pobytu. Mimo svůj volební okrsek smíte hlasovat jen v případě, že si zažádáte o voličský průkaz. Hlasování v zahraničí není ve volbách do Evropského parlamentu možné.

Kde volit? Jaká je adresa volební místnosti?

Za zveřejnění adresy volební místnosti je zodpovědný starosta obce. Činí tak způsobem v místě obvyklým (vývěska na obecním úřadu, webové stránky obce apod.) nejpozději 15 dnů před začátkem voleb. Kde volit zjistíte také na obálce s volebními lístky – na sadě, kterou obdržíte poštou, bývá adresa volební místnosti uvedená.

Termín a čas: Kdy budou volby do Evropského parlamentu?

Datum voleb do Evropského parlamentu určuje Rada EU, která pro rok 2024 stanovila rozmezí mezi 6. a 9. červnem. Členské země unie si v tomto rozmezí vybírají termín podle svých volebních zvyklostí. Prezident Petr Pavel vyhlásil volby v tradičním formátu pátek–sobota, tedy na:

  • 7. a 8. června 2024.

V pátek můžete jako obvykle volit od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Česká republika je jedinou členskou zemí Evropské unie, kde volby probíhají ve dvou dnech. Fialova vláda sice plánovala zavedení jednodenních voleb, ale v novele volebního zákona se tato změna nakonec neobjevila.

Praha: Kam jít volit do europarlamentu?

Důležitou roli ve volbách tradičně hraje Praha. Na území hlavního města se nachází celkem 1 124 volebních okrsků. Svůj hlas zde může odevzdat více než 900 tisíc voličů. Praha je rozdělena do 57 samosprávných městských částí. V čele každé z nich stojí starosta. Právě starosta na území dané městské části v souladu se zákonem stanovuje volební okrsky a nejpozději 15 dnů před volbami zveřejňuje adresu volebních místností.

Adresu zveřejní způsobem v místě obvyklým, typicky prostřednictvím vývěsky na úřadu městské části nebo na webových stránkách. Je-li v městské části více volebních okrsků, pak starosta zároveň uvede, která část obce a volební místnost náleží k jednotlivým okrskům.

Jak volit do europarlamentu

Způsob hlasování ve volbách do europarlamentu není nijak složitý. Na adresu trvalého bydliště vám přijdou hlasovací lístky. V termínu voleb se dostavíte do volební místnosti, prokážete se platným průkazem totožnosti a komise vám vydá úřední obálku. S obálkou a hlasovacími lístky se vydáte za plentu.

Na každém volebním lístku se nachází kandidátka jednoho politického uskupení. Hlasovat můžete buď pro celou kandidátku ve stanovené podobě, nebo udělením preferenčních hlasů zvýhodnit dva kandidáty. Preferenci kandidátovi udělíte zakroužkováním jeho pořadového čísla na volebním lístku. Pokud zakroužkujete více než dva kandidáty, k vašim preferencím nebude při sčítání přihlédnuto a započítá se hlas pro celou kandidátku.

Vybraný volební lístek (případně doplněný o preferenční hlasy) vložíte do úřední obálky a následně ji před zraky komise vhodíte do volební urny. Při volbě se vyvarujte nejčastějších chyb. Váš hlas bude označen jako neplatný, pokud:

  • do úřední obálky vložíte více volebních lístků,
  • je volební lístek přetržený,
  • volební lístek není na předepsaném tiskopise,
  • lístek nebyl vložen do úřední obálky.

Voličský průkaz pro eurovolby

Pokud se během eurovoleb nedostanete do místa svého trvalého bydliště, můžete zažádat o voličský průkaz. Ten vám umožní volit v kterémkoliv volebním okrsku v ČR. Voličský průkaz vám vydá obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu, případně zastupitelský úřad v zahraničí (jste-li u něj zapsáni do zvláštního seznamu voličů). O voličský průkaz lze zažádat:

Písemná a elektronická žádost musí na příslušný úřad dorazit nejpozději 7 dnů před volbami. U písemné žádosti se navíc neobejdete bez úředně ověřeného podpisu. Osobně voličský průkaz vyřídíte ještě 2 dny před začátkem voleb.

Úřady smí voličský průkaz vydat nejdříve 15 dnů před volbami a každému voliči pouze jednou. Voličský průkaz si nezapomeňte vzít s sebou do volební místnosti – musíte ho odevzdat volební komisi, jinak nebudete připuštěni k hlasování.

Volební lístky: Kdy a jak je sehnat?

S volebními lístky si během eurovoleb nemusíte dělat žádné starosti. Obdržíte je do poštovní schránky v místě svého trvalého bydliště nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Kdyby vám hlasovací lístky náhodou nepřišly nebo jste je ztratili, můžete požádat o náhradní sadu přímo ve volební místnosti. Komise vám ji vydá spolu s úřední obálkou po prokázání vaší totožnosti.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Z pohledu vyhlášení výsledků jsou volby do Evropského parlamentu poměrně specifické. Výsledky totiž smí být oznámené až ve chvíli, kdy se zavřou volební místnosti ve všech členských zemích Evropské unie. V mnoha státech probíhají eurovolby ještě v neděli. Poslední voliči se k volbám mohou dostavit v Itálii, kde se volí až do 23. hodiny. Pokud vše půjde podle plánu a volby se z mimořádných důvodů v některé zemi EU neprotáhnou, oznámí Český statistický úřad výsledky v neděli 9. června 2024 po 23 hodině.

Jak vypadaly výsledky posledních voleb do europarlamentu v roce 2019?

Politické uskupení

Počet hlasů

Počet mandátů (europoslanců)

ANO

21,18 %

6

ODS

14,54 %

4

Piráti

13,95 %

3

STAN/TOP 09

11,65 %

3

SPD

9,14 %

2

KDU-ČSL

7,24 %

2

KSČM

6,94 %

1

Eurovolby 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let. Češi v nich stejně jako v roce 2019 volí celkem 21 europoslanců. Počet europoslanců se odvíjí od počtu obyvatel jednotlivých zemí. Zároveň však žádný ze států nesmí mít méně než 6 a více než 96 europoslanců. Nejvíce poslanců v Evropském parlamentu má Německo (96), naopak nejméně jsou zastoupeni obyvatelé Malty, Kypru a Lucemburska (shodně 6 poslanců).

V současné době má Evropský parlament 705 členů. Jejich počet po letošních volbách vzroste na 720. Zvýšení počtu europoslanců je reakcí na změnu demografie v členských zemích EU. Více zástupců získá 12 ze 27 států unie. ČR mezi ně nepatří – na rozdíl od sousedního Slovenska, které si o jedno křeslo polepší. Celkový počet poslanců byl v minulosti již vyšší – před vystoupením Velké Británie z EU zasedalo v Evropském parlamentu 751 europoslanců.