Důchodová reforma odstartuje: poslanci přehlasovali Klausovo veto | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Důchodová reforma odstartuje: poslanci přehlasovali Klausovo veto

Důchodová reforma odstartuje: poslanci přehlasovali Klausovo veto
ilustrační foto
• 

ČTK

Reformní druhý důchodový pilíř bude moci být zaveden bez problémů od příštího roku. Poslanci dnes přehlasovali veto prezidenta Václava Klause, podle kterého k reformě neexistuje potřebná shoda v odborné sféře, na politické scéně i ve společnosti. Norma je v podstatě technickým dokončením reformy penzí, která už byla schválena.

Pro předlohu hlasovalo 102 poslanců, nutný byl nejméně 101 hlas. Koalici podpořili i nezařazení Pavel Bém, Michal Doktor(oba dříve ODS), Jaroslav Škárka a Milan Šťovíček (oba dříve VV). Další někdejší poslanec VV Josef Dobeš, který dnes podpořil daňový balíček, se hlasování zdržel.

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) varoval, že pokud by nynější norma schválena nebyla, lidé by měli právo spořit ve druhém pilíři, ale neexistoval by způsob, jak by to bylo možné. „Vznikl by značný nepopsatelný chaos a pochopitelně i riziko příslušných náhrad škod,“ řekl ministr financí.

Návrh zákona souvisí s odkladem zřízení jednoho inkasního místa o dva roky na rok 2015 a s právním přesměrováním plateb na daňovou správu. Kvůli odkladu by neexistovala nutná individualizace plateb daní a veřejného pojistného.

Vládní koncept reformy penzí kritizuje zejména opozice. Reforma je podle ní výhodná jen pro bohaté, na které se budou muset ostatní lidé složit.

Změny podle opozice také povedou k prohloubení rozpočtových schodků. ČSSD žádá dvouletý odklad a dokonce hrozí, že pokud bude u moci, druhý důchodový pilíř zruší. Podobně mluví i komunisté.

Přehled hlavních bodů připravované penzijní reformy

- Zavádí takzvaný druhý pilíř důchodové reformy. Lidé si budou moci z 28 procent hrubé mzdy odváděné na sociální pojištění převádět na individuální účet u soukromých penzijních společností tři procentní body. Podmínkou je, že přidají částku ve výši nejméně dvou procentních bodů ze svého.

- Účast ve druhém pilíři bude dobrovolná, jednou učiněné rozhodnutí ale nebude možné zrušit.

- Do konce června 2013 se budou moci do druhého pilíře zapojit všichni; po tomto datu už jen lidé mladší 35 let.

- Penzijní společnosti budou nabízet klientům druhého pilíře čtyři investiční strategie, lišící se mírou rizika a výnosů: dynamická, vyvážená, konzervativní a strategie státních dluhopisů. Po dosažení věku 55 let budou naspořené prostředky automaticky převáděny z rizikových investic do investic s menšími výkyvy v hodnotě majetku. Smyslem tohoto tzv. autopilota investiční strategie je zabránit prudkému propadu hodnoty celoživotních úspor těsně před odchodem do důchodu.

- Prostředky ve fondech budou odděleny od majetku správce fondu. Každou transakci s majetkem v důchodových fondech budou muset penzijní společnosti provádět prostřednictvím depozitáře, který bude mít veškeré prostředky v úschově. Depozitář bude povinen před provedením transakce přezkoumat, zda je pokyn v souladu se zákonem a teprve pak jej bude moci provést.

- Po dosažení důchodového věku si budou lidé spořící ve druhém pilíři moci vybrat jednu ze tří možností vyplácení penze: doživotní penzi (po smrti výplata skončí), výplatu dávek s pozůstalostní penzí (v případě úmrtí bude po dobu tří let vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši) či rentu na dobu minimálně 20 let (pokud příjemce v průběhu čerpání zemře, výplata bude pokračovat po zbytek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši).

- Pokud účastník zemře v průběhu spoření, bude se naspořená částka dědit.

- Stávající penzijní připojištění zůstane zachováno a bude nadále podporováno státním příspěvkem. Jeho výše se od ledna změní tak, aby podporoval vyšší úložky. Maximální výše státního příspěvku na penzijní připojištění se zvýší až na 2760 korun ročně (dosud to bylo 1800 korun). Podmínkou k jejímu získání bude měsíční vklad ve výši nejméně 1000 Kč (dosud stačilo 500 korun).

- Od ledna vzniknou nové, takzvané účastnické fondy, poskytující penzijní připojištění. Oproti současným fondům budou mít větší možnosti investování. Mohou tak v nich být vyšší výnosy, ale za cenu vyššího rizika ztráty úspor. Na rozdíl od současných fondů nebudou muset účastnické fondy garantovat nezáporné zhodnocení.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!