ELDIS dodá radiolokátory pro tři slovenská armádní letiště

Zdroj: CZECHOSLOVAK GROUP

Pardubická společnost ELDIS dodá v příštích třech letech na tři slovenská vojenská letiště komplexní radarový systém RPL-2000. K podpisu smlouvy došlo na Slovensku v pondělí 30. listopadu. Celková ceny zakázky činí 19,73 milionu eur (516 mil. Kč). ELDIS Pardubice tím získá významnou referenční zakázku v zemi NATO.

„Tendr vypsalo slovenské ministerstvo obrany pro tři vojenská letiště, konkrétně Kuchyňa-Malacky, Sliač a Prešov. Díky tomu, že jsme uspěli, máme na příští tři roky zajištěnou práci jak ve výrobě, tak při instalaci u zákazníka. V každém z příštích třech let dodáme náš systém na jedno letiště s tím, že začneme na letišti Kuchyňa-Malacky a v roce 2023 projekt ukončíme na letišti v Prešově,“ říká Aleš Jedlička, ředitel společnosti ELDIS Pardubice. Společnost je členem průmyslové skupiny Czechoslovak Group a její divize CSG Aerospace.

Komplexní radarový systém RPL-2000 patří mezi úspěšné produkty společnosti s řadou instalací v zahraničí. V České republice jej ELDIS Pardubice v minulých letech instaloval na čtyřech vojenských letištích v Praze-Kbelích, Pardubicích, Náměšti nad Oslavou a v Čáslavi. Systém tvoří primární přehledový radar RL-2000, monopulsní sekundární přehledový radar MSSR-1 a přesný přibližovací radar PAR-E. Všechny tři radary v radarové soupravě RPL-2000 jsou plně v souladu se standardy ICAO a EUROCONTROL.

CZECHOSLOVAK GROUP

„Zakázka je pro nás významná v tom, že je Slovensko zemí NATO. Naše společnost usiluje o to, aby se více prosadila na západních trzích. V současné době se například s přesným přibližovacím radarem PAR-E účastníme velkého tendru v Německu. Zajímavý je pro nás do budoucna také slovenský trh. Jde jednak o další spolupráci s ministerstvem obrany, jednak o civilní letectví. V případě civilního letectví dojde v delším horizontu k obměně radarových systémů. Když budeme mít na Slovensku realizovanou takhle významnou zakázku, může se naše šance zvýšit i v této oblasti,“ doplňuje Aleš Jedlička.

Slovenské ministerstvo obrany dbá na provozuschopnost dodaných zařízení po celou dobu jejich životnosti, a proto ELDIS Pardubice při této zakázce využil už poměrně dlouhou spolupráci s externím subjektem na území Slovenské republiky. Do této společnosti ELDIS Pardubice transferuje část výroby speciálních zařízení pro radarové sestavy, a to v oblasti jak strojní, tak elektro výroby. Tato spolupráce umožní i servis zařízení na území Slovenska.

Přestože ELDIS Pardubice dodá své radarové systémy pro slovenská armádní letiště, nejsou jeho radary primárně vojenská zařízení. To znamená, že nejsou určeny pro vojenské účely v tom smyslu, že by se jimi například dala řídit palba. Jejich účelem je zajišťovat přehled o letadlech v okolí letiště, bezpečně navádět letadla na přistání a v případě sekundárního radaru také zajišťovat komunikaci s letadly.

Společnost ELDIS Pardubice oslaví v příštím roce 30 let své existence. V roce 2019 atakoval pardubický výrobce radarových systémů miliardový obrat a navzdory koronavirové pandemii se mu daří i v letošním roce, kdy přes všechny potíže řeší významnou zakázku pro třináct civilních letišť v Číně. Naopak společnost využila situaci pro posun v komunikaci se zákazníky a v přípravě podkladů pro testy radarů v elektronické formě. Další realizace v minulých měsících probíhaly například v Malajsii a v Bulharsku. ELDIS Pardubice vzhledem k zakázkové naplněnosti v příštích dnech otevře přímo ve svém areálu novou výrobní halu s administrativním zázemím. Současné prostory budou využity pro oblasti vývoje, který je hlavní součástí strategie firmy.