Pokuty u kontrolních hlášení k DPH budou moci úřady promíjet

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Michael Tomes, E15

Finanční úřady asi budou moci promíjet podnikatelům pokuty za nedodání kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty (DPH). Předpokládá to změnová norma k návrhu nového celního zákona, který dnes schválila Sněmovna. Nyní míří k posouzení senátorům.

Možnost prominutí sankce se bude podle novely týkat pokut v pevné výši 10 tisíc, 30 tisíc a 50 tisíc korun v případě, že firma nepodala kontrolní hlášení z ospravedlnitelných důvodů. Plátce bude muset finanční úřad požádat o prominutí postihu do tří měsíců od nabytí právní moci platebního výměru.

Žádost nebudou moci podávat podnikatelé, kteří v posledních třech letech porušili závažným způsobem daňové nebo účetní předpisy. Naopak firmy se budou moci domáhat i zrušení postihů, které dostaly kvůli kontrolním hlášením už dřív.

Nejnižší tisícikorunová pokuta, která hrozí za opožděné podání kontrolního hlášení bez výzvy úřadu, bude podnikatelům podle předlohy odpuštěna automaticky. Ovšem pouze v případě, že prodlení při podání hlášení bylo v daném kalendářním roce poprvé. I tato úprava bude mít zpětnou účinnost.

Hlášení každý měsíc
Kontrolní hlášení k DPH účinné od letoška jsou jedním z nástrojů, které mají zabránit daňovým únikům. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, je lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u daně z přidané hodnoty. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Pro čtvrtletní plátce byl první termín 25. dubna. Do té doby přišlo Finanční správě celkem včetně měsíčních plátců kontrolní hlášení od 421 tisíc plátců daně z přidané hodnoty.

Sankci 10 tisíc korun musejí zaplatit podnikatelé za pozdní dodání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy úřadu. Pokuta 30 tisíc korun hrozí plátcům, kteří nevyhověli výzvě úřadu na změnu, doplnění nebo potvrzení údajů v hlášení. Postih 50 tisíc korun hrozí firmě, která by kontrolní hlášení nepodala ani v náhradní lhůtě.

Celkově se kontrolní hlášení týká zhruba půl milionu poplatníků. Existuje i pokuta 500 tisíc korun v případech, kdy plátce závažně ztěžuje nebo maří správu daní.