Závodní lékařské prohlídky: zaměstnavatelům za nesplnění hrozí milionové pokuty

Lékaři

Lékaři Zdroj: E15

Dlouholeté zmatky kolem zdravotní péče o zaměstnance skončilo, státní i soukromý sektor mají jasně dané povinnosti, ale i poměrně vysoké sankce. Zaměstnavatelé se navíc musí smířit s vyššími náklady, protože povinné prohlídky už nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Výjimkou jsou nemoci z povolání.

Na druhé straně například úředníci a další administrativní pracovníci se mohou nechat vyšetřit u svých praktických lékařů, což možné nebylo. Vyplývá to z nového zákona o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhlášky, které po ročním přechodném období vstoupily minulý měsíc v platnost. Týkají se absolutně všech zaměstnavatelů.

„Za nesplnění povinností v zajištění pracovnělékařských služeb může být zaměstnavateli uložena pokuta až dva miliony, pokud dojde k poškození zdraví zaměstnance až tři miliony,“ řekl deníku E15 náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. Právě pod něj, tedy pod krajské hygienické stanice spadá kontrola dodržování nových norem, která zpřísní. „Naši pracovníci mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené zařízením vykonávajícím pracovnělékařské služby a činit z ní výpisy,“ dodal Valenta.

Nový zákon i vyhlášku krititizuje ministerstvo průmyslu a obchodu, vůči některým podnikatelům jsou podle něj příliš tvrdé. Nutí je totiž, aby si kvůli vstupním a preventivním prohlídkám smluvně zajistili vlastní „závodní“ lékaře, což by chtěl rezort změnit. Vláda má jeho návrhy posoudit v červnu.

Částečně s tím souhlasí i firmy, které takzvané závodní prohlídky zajišťují. „Vyhláška přikazuje i takové detaily, jako přesný časový rozsah šetření podmínek na pracovišti a podobně. A právě ve striktním normování času tkví problém, který bude znamenat zbytečně vysoké náklady pro zaměstnavatele, nebo může naopak snižovat kvalitu pracovnělékařských služeb ze strany některých poskytovatelů,“ konstatoval Jan Hůlek z firmy Kardia. I on je přesvědčen, že zaměstnavatelé by měli mít v rozsahu povinné péče o zaměstnance větší možnost volby.

Firmy se obávají vysokých nákladů

Svaz průmyslu a dopravy ČR už dříve varoval před dopady, které vyjmutí prohlídek z veřejného pojištění firmám přinese. Například pro České dráhy jako jednoho z největších zaměstnavatelů v zemi to bude znamenat zvýšení nákladů o 30 milionů korun ročně. Naopak ministerstvo zdravotnictví očekává úspory přes 100 milionů ročně.

Zaměstnavatelé se musejí více starat

Lidé se svého nádoru prostě dožijí

Jaký je život beze strachu?