Změny v systému investičních pobídek: Ekonomické zóny

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka Zdroj: Anna Vackova E15

Vláda ve středu schválila návrh novely zákona o investičních pobídkách. Nový systém má udržet Česko atraktivní pro zahraniční investory i po červencovém snížení maximální výše veřejné podpory. Zavádí například speciální ekonomické zóny, na investiční pobídky by také měly nově dosáhnout datová centra a call centra. Víc regionů také bude moci žádat o příspěvek na pracovní místo. Novela by měla vstoupit v účinnost od ledna příštího roku.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) upozornil, že ze zákona byl nucen vypustit pobídku investice u již přítomných firem, se kterou nesouhlasilo ministerstvo financí.

Na základě rozhodnutí Evropské komise je od července maximální míra veřejné podpory ve všech tuzemských regionech, kromě Prahy, snížena ze 40 na 25 procent. Česko tím je znevýhodněna vůči některým okolním státům, které mohou nabízet intenzity podpory vyšší, například vůči Slovensku, Maďarsku, Bulharsku a Polsku. Novela zákona o investičních pobídkách by měla proto přispět k rychlejší návratnosti investičních projektů a zjednodušit celý systém pobídek tak, aby byl pro investory i nadále atraktivní.

Vyšší hmotná podpora na vytvořené místo

Novela zavádí mimo jiné speciální ekonomické zóny, ve kterých by byla dostupná vyšší hmotná podpora na jedno nově vytvořené pracovní místo, a to až 300 tisíc korun. Na pozemky a stavby v těchto zónách bude také možné uplatnit osvobození od daně z nemovitostí až po dobu pěti let. Speciálních ekonomických zón by mělo být zhruba pět, jejich seznam musí schválit vláda.

Investiční pobídky by také měly být nově poskytovány v případě datových center a u call center, které vytvoří více než 500 pracovních míst. O investiční pobídky by také mělo mít možnost žádat více subjektů - nový zákon totiž zmírňuje u technologických center a center strategických služeb požadavky pro kvalifikaci do systému investičních pobídek.

Více regionů, v nichž půjde žádat o příspěvek

Novela také rozšiřuje počet regionů, ve kterých budou moci investoři žádat o příspěvek až 200 tisíc korun na jedno nové pracovní místo. U projektů technologických center a center strategických služeb se sníží požadavek na minimální počet vytvořených nových pracovních míst. V případě technologických center ze 40 na 20, u opravárenských center ze 100 na 70. Investice s náklady nad 100 milionů eur budou nově podléhat zvláštnímu povolovacímu režimu ze strany Evropské komise.

Investiční podpora by měla být omezena na nové výrobní závody. „Podpora poskytovaná na základě zákona o investičních pobídkách by se tak zaměřila hlavně na projekty technologických center a center strategických služeb, které generují dlouhodobou perspektivu konkurenceschopnosti české ekonomiky, a v oblasti výroby by byla omezena pouze na projekty nových výrobních závodů,“ uvádí důvodová zpráva k zákonu.

Studie: Zvýší to atraktivitu ČR

Podle poradenské společnosti Deloitte je novela dobrým krokem ke zvýšení atraktivity ČR pro investory. „Změna výše podpory rozhodnutím Evropské komise ze 40 na 25 procent tak může být kompenzována investorům v ČR zejména ve vyšší podpoře na nová pracovní místa a umožněním uplatit daňovou úlevu i proti odvodům za zaměstnance. To spolu se snížením požadovaného minimálního počtu nově vytvořených míst pro investice tak může přilákat zejména nové projekty zaměřené na vývojová centra, IT centra a centra sdílených služeb,“ uvedl ředitel v daňovém oddělení Deloitte Luděk Hanáček.

V rámci systému investičních pobídek byla loni slíbena podpora 14,9 miliardy korun pro investice v souhrnné výši 40 miliard korun, které mají přinést vytvoření zhruba 10 tisíc nových pracovních míst.

Výše investičních pobídek v posledních letech
Rok Počet vydaných rozhodnutí Předpokládaná investice (v miliardách korun)Přiznaná podpora (v miliardách korun)Z toho čerpáno ve slevě na daních z příjmů (v miliardách korun)
2000 14 16,5 6,8 1,6
2001 46 56,4 21,6 5,8
2002 38 45,2 18,0 3,3
2003 31 25,2 11,0 2,9
2004 31 53,6 15,8 4,2
2005 57 39,3 16,3 4,2
2006 149 107,7 49,5 7,3
2007 55 30,9 11,4 1,1
2008 114 87,8 23,1 3,0
2009 35 15,4 5,1 0,2
2010 13 4,9 1,7 0,2
2011 24 16,9 5,5 0,1
2012 41 16,3 5,3 0,1
2013 94 46,9 14,9 0

zdroj: MPO