OSVČ a zdravotní pojištění: Prominutí záloh v příkladech | e15.cz

OSVČ a zdravotní pojištění: Prominutí záloh v příkladech

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Od následujícího měsíce po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je OSVČ předepsána nová měsíční záloha. Jak vysoká je nová záloha? Jak vysoké je prominutí zdravotního pojištění pro OSVČ z důvodu koronaviru? Podívejme se na praktické příklady.

Výše měsíční zálohy na zdravotním pojištění u osob samostatně výdělečně činných se liší v závislosti na tom, zdali je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost a samozřejmě na dosaženém zisku v minulém kalendářním roce.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, výjimkou je prominutí záloh v minimální výši z důvodu epidemie koronaviru za měsíce březen až srpen 2020.

Jak vysoké je prominutí záloh?

Epidemie koronaviru finančně citelně zasáhla OSVČ. Jednou z forem státní pomoci je prominutí zdravotního pojištění ve výši minimální měsíční platby v částce 2 352 korun za měsíce březen až srpen. Za dobu šesti měsíců tedy nemusí OSVČ platit měsíční zálohy, prominuta je však platba na úrovni minimální měsíční zálohy, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2020 tedy v částce 14 112 korun (2 352 korun x 6 měsíců).

Sazba zdravotního pojištění

Roční zdravotní pojištění se počítá z vyměřovacího základu, přičemž vyměřovacím základem je buď polovina daňového základu, nebo minimální vyměřovací základ. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy dodržet alespoň minimální vyměřovací základ. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy na zdravotním pojištění. Zálohy na zdravotním pojištění se platí do 8. dne následujícího měsíce. Podívejme se na pět různých praktických výpočtů nové zálohy.

1) Měsíční záloha 0 korun

Paní Jana pracuje pro zaměstnavatele XY na hlavní pracovní poměr. Současně si po celý rok 2019 přivydělávala samostatnou výdělečnou činností, přičemž dosažený zisk činil 65 840 korun. Pokud je vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána při zaměstnání, tak se během roku neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění se zaplatí jednorázově do osmi dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Zdravotní pojištění za rok 2019 činí 4 445 korun (65 840 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Ani během roku 2020 nebude paní Jana platit zálohy na zdravotním pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

2) Měsíční záloha 572 korun

Penzista Cyril si po celý rok 2019 přivydělával k důchodu výkonem vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržena minimální měsíční záloha a výše měsíční zálohy závisí na skutečně dosaženém hrubém zisku v předcházejícím roce. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, které nejsou zaměstnancem, neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, v dalších letech však již ano, a to ve výši odpovídající dosaženému hrubému zisku. To je i případ pana Cyrila. Hrubý zisk za rok 2019 má pan Cyril ve výši 101 580 korun, roční zdravotní pojištění činí 6 857 korun (101 580 korun x 50 procent x 13,5 procenta), na zálohách během roku zaplatil 5 857 korun, nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2019 činí 1 000 korun. Nová měsíční záloha činí 572 korun (6 857 korun: 12 měsíců).

3) Měsíční záloha 2 352 korun

Paní Klára vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za rok 2019 činí 247 600 korun. Měsíční záloha dle výpočtu činí 1 393 korun (247 600 korun x 50 procent x 13,5 procenta: 12), paní Klára bude tedy muset nadále platit minimální měsíční zálohu ve výši 2 352 korun. Minimální měsíční záloha v částce 2 352 korun platí již od ledna 2020, proto musela paní Klára zaplatit poprvé novou minimální měsíční zálohu do 8. února.

4) Měsíční záloha 4 145 korun

Podnikatel Pavel dosáhl za rok 2019 hrubého zisku 736 800 korun, nová měsíční záloha bude tedy činit 4 145 korun (736 800 korun x 50 procent x 13,5 procenta: 12 měsíců). Vypočtená měsíční záloha ze skutečného vyměřovacího základu je vyšší než minimální měsíční záloha v roce 2020 pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost, proto bude pan Pavel platit měsíční zálohu ve výši 4 145 korun.

5) Měsíční záloha 22 500 korun

Podnikatelka Simona dosáhla za rok 2019 hrubého zisku 4 000 000 korun. Zdravotní pojištění za rok 2019 činí tedy 270 000 korun (4 000 000 korun x 50 procent x 13,5 procenta). Nová měsíční záloha po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 bude tedy 22 500 korun (270 000 korun: 12). Při výpočtu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výpočtu sociálního pojištění, což rovněž znamená, že není stanovena maximální výše měsíční zálohy.

Autor: Petr Gola

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery