PES: Tabulka podle které se rozvolňují opatření v Česku | E15.cz

Protiepidemický systém ČR alias PES. Tabulka, podle které se upravují opatření

Nošení roušek je stále povinné
Nošení roušek je stále povinné
• 
ZDROJ: E15 Michaela Szkanderová

ani

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Opatření proti šíření koronaviru jsou nově od 16. listopadu 2020 zaváděna podle nového protiepidemického systému pod zkratkou PES. Protiepidemický systém České republiky vznikl pro lepší orientaci v opatřeních, která mohou nastat, nebo ze kterých stát může naopak ustoupit. Od 6. ledna 2021 se také částečně změnil výpočet Indexu rizika.

Konkrétně se jedná o rizikové skóre, které má pět různých stupňů, přičemž stupeň číslo jedna značí nejmenší riziko šíření nákazy, stupeň číslo pět je naopak známkou nejvyššího rizika. Mezi jednotlivými stupni se pohybujeme podle přiděleného skóre (bodů), které je založeno na míře rozšíření nákazy v jednotlivých okresech. Významným vstupním parametrem je takzvaný index rizika, který nabývá číselných hodnot od 0 (minimální riziko) do 100 (maximální riziko).

Aktuální stupeň rizika PES: 5

Rozvolňování opatření lze očekávat ve chvíli, kdy budou tato čísla klesat. Zároveň také PES slouží k lepší orientaci a lepší předpovědi toho, jak se bude situace vyvíjet a co se bude v určitých fázích dít, což je důležité jak pro širokou veřejnost, tak především pro zaměstnavatele, podnikatele či vedení škol.

Index rizika

Index rizika je vypočítáván denně. Se současnou změnou výpočtu Indexu rizika přišlo také rozhodnutí, že pokud nebude dosažena třetí úroveň stupně pohotovosti ve většině krajů, nebude index hodnocen pro kraje. Pro regiony budou denně zveřejňovány primární hodnoty, jejich vývoj. Index rizika zároveň nelze hodnotit v jednolitvých okresech.

Jedná se o index, který je zásadním a významným ukazatelem pro rozhodnutí o protiepidemických opatřeních a jejich změnách. Nejedná se ale o žádný automatizovaný systém. Veškeré výpočty a hodnocení pocházejí od expertů, hlavní hygieničky a ministra zdravotnictví.

Výpočet indexu rizika se částečně změnil a od 6. ledna 2021 se změnil jeden parametr ve výpočtu. Parametr "relativní pozitivita testů" bude vypuštěn a na jeho místo bude zařazen parametr „podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní“, tedy podíl hospitalizovaných s COVID-19, kteří byli diagnostikováni až v nemocnici. Všechny ostatní parametry Indexu rizika zůstávají beze změny. 

Hlavním cílem indexu rizika je vystihnout jedním číslem nebezpečnost dané epidemické situace způsobem, který bude srozumitelný pro širokou veřejnost, která se tak následně bude situaci lépe orientovat a jednotlivá opatření pro ni budou lépe uchopitelná. Index je proto založen na několika epidemiologicky relevantních a zároveň dobře pochopitelných kritériích.

PES - Stupně rizika

Mezi čtyři sledované hodnoty, z nichž je následně vypočítán index rizika, patří:

 • Čtrnáctidenní počet nově pozitivních (na 100 tisíc obyvatel)
 • Čtrnáctidenní počet nově pozitivních nad 65 let (na 100 tisíc obyvatel v této věkové kategorii)
 • Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla
 • Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě, za posledních 14 dní

PES 1. stupeň - zelená

První stupeň protiepidemického systému platí od 0 do 20 bodů a je označován zelenou barvou. Jedná se o „stav opatrnosti“, kdy je epidemie zcela pod kontrolou. Počet nově nakažených koronavirem je v celé populaci velmi nízký a epidemie už nijak výrazně neroste. Stále však ale platí skutečnost, že testování lidí a jejich trasování je velmi efektivní a je ho tedy potřeba zachovat i nadále, aby se epidemie nezačala opět rozšiřovat. Celkově ale v tomto stupni platí nízké riziko komunitního šíření nákazy. Můžou se konat venkovní akce do 500 osob. Není omezen volný pohyb ani poskytování ubytovacích služeb. Výuka ve školách probíhá standardně a restaurace fungují bez zásadnějších omezení.

PES 2. stupeň - žlutá

Ve druhém stupni systému PES se index rizika pohybuje mezi 21 a 40 body. Tato úroveň je v systému nazývána „stavem pozornosti“ a je označena žlutou barvou. Ve druhém stupni protiepidemického systému se na daných územích objevují jen lokální ohniska nákazy koronavirem, která vyžadují zásah protiepidemických opatřeních, ale zároveň se nesmí opomíjet ochrana ohrožených skupin. Stále platí, že testování a trasování kontaktů je efektivní. Riziko komunitního šíření koronavirové nákazy je nízké. Venkovní akce jsou omezeny na 100 osob. Není omezen volný pohyb ani poskytování ubytovacích služeb. Výuka ve školách probíhá standardním způsobem, muzea jsou omezena na 50 procent kapacity a restaurace zavírají ve 22 hodin.

PES 3. stupeň - oranžová

Hodnota indexu rizika se ve třetím stupni nachází mezi 41 a 60. Protiepidemický systém tento stupeň označuje oranžovou barvou a nazývá ho „naléhavým stavem“. Ve třetím stupni se šíření epidemie stále zhoršuje a epidemie jako taková sílí. Na zdravotní systém začíná být vyvíjen vysoký tlak a obecně je vyžadováno intenzivní sledování počtu nakažených koronavirem, včetně všech hospitalizovaných. Zároveň je kladen velký důraz na maximální pozornost vůči testování a trasování kontaktů, jež musí být maximálně efektivní. Třetí stupeň značí vysoké riziko komunitního šíření koronavirové nákazy. Venkovní akce jsou omezeny na 50 osob. Není omezen volný pohyb ani poskytování ubytovacích služeb. V restauracích platí přísná opatření a nákupní centra omezují počty návštěvníků a zavírají se jídelní koutky.

PES 4. stupeň - červená

Pokud se území nachází ve čtvrtém stupni protiepidemického systému, index rizika se nachází mezi hodnotami 61 a 75. V systému PES je tento stupeň označován jako „vážný stav“ a je znázorněn červenou barvou. Počet nakažených je vysoký a hrozí naprosto bezprostřední riziko dalšího zhoršování situace. Trasování kontaktů je omezené a naplno již probíhá komunitní šíření koronavirové nákazy. Je omezen volný pohyb osob a platí zákaz nočního vycházení. Restaurace jsou zavřené a je omezeno poskytování ubytovacích služeb. Výuka ve školách je omezena. Omezen je i maloobchod a služby.

PES 5. stupeň - fialová

Pátý stupeň protiepidemického systému je stupněm nejvyšší pohotovosti. Bodově se zde nacházíme v hodnotách 76 a více. PES tento stupeň nazývá „kritickým stavem“ a poznáte ho mimo jiné podle fialové barvy. V této fázi se začíná celková kapacita nemocničních lůžek a intenzivní péče blížit svému limitu. Počet nakažených koronavirem je už velmi vysoký a jsou postiženy i nejvíce zranitelné skupiny obyvatel. Trasování kontaktů je výrazně omezeno a komunitní šíření koronavirové nákazy probíhá stále intenzivněji. Je omezen volný pohyb osob a platí zákaz nočního vycházení. Restaurace jsou zavřené a je omezeno poskytování ubytovacích služeb. Výuka ve školách probíhá pouze distančně s výjimkou prvních, druhých tříd, mateřských a speciálních škol. Omezen je i maloobchod a služby.

Aktuální výjimky a změny

 • Na služební cesty je možné odjet pouze s potvrzením od zaměstnavatele, a to bez rodinných příslušníků.
 • Lidé mohou vyrazit jen do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti.
 • Návštěvy ve zdravotnických zařízeních jsou zakázány.
 • Zakázán prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.
 • Povoleno pouze v případě prodeje potravin či drogistického zboží, které není v dané obci jinde k dostání.
 • Obchody s dětským oblečením a obuví mohou být otevřeny.
 • Otevřené mohou být i papírnictví, optiky, obchody s domácími potřebami, železářství či obchody se zbraněmi a další specifické prodejny.

Tabulka PES:

Podrobnou aktuální tabulku naleznete na webu ministerstva zdravotnictví ve složce s názvem „matice opatření“.

Autor: ani

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video