Banky dostanou nová a přísná pravidla pro držení kryptoměn

Investice do kryptoměn

Investice do kryptoměn Zdroj: Shutterstock

Kryptoměna Ether
2
Fotogalerie

Na banky po celém světě by mohla v dohledné době dopadnout přísná regulace týkající se vlastnictví kryptoměn, včetně bitcoinu a etherea, či jiných digitálních aktiv. Basilejský výbor pro bankovní dohled předložil minulý týden k veřejné konzultaci návrh nových pravidel. Ten se týká výše rezerv, které by v budoucnu měly držet v případě, že budou vlastnit digitální měny.

„Hodnota některých kryptoaktiv výrazně kolísá a to může znamenat pro banky riziko,“ uvedl výbor v prohlášení zveřejněném ve čtvrtek. Podle výboru je zatím expozice bank vůči kryptoaktivům nízká, jejich rychle rostoucí zájem o držení těchto aktiv by ale do budoucna mohl vést při absenci nových pravidel k ohrožení finanční stability a k problémům v bankovním systému.

Výbor vytváří standardy a doporučení pro bankovní dohled, mezi nejznámější patří například Mezinárodní standardy pravidel kapitálové přiměřenosti (International Standards on Capital Adequacy), Basilejské základní principy efektivního bankovního dohledu (Core Principles for Effective Banking Supervision).

Kromě toho se výbor zaměřuje na zlepšení spolupráce a pravidelné výměny informací v oblasti bankovního dohledu. Členy výboru jsou například americký Fed, Evropská centrální banka, Čínská lidová banka a řada dalších centrálních bank.

Zájem tradičních finančních domů o oblast kryptoměn a dalších digitálních aktiv v poslední době narůstá. Například platební společnost Mastercard hodlá ve své síti podporovat vybrané kryptoměny. Bank of New York Mellon nedávno investovala do startupu Fireblocks, který vyvíjí nástroje pro bezpečnou správu digitálních měn.

Návrh rozděluje kryptoaktiva do dvou skupin. První skupiny se budou týkat dosud platná pravidla. Basilejský výbor do ní zařadil mimo jiné takzvané stablecoiny, tedy kryptoměny navázané svou hodnotou na tradiční státní měny (většinou americký dolar), a také tradiční aktiva v takzvané tokenizované formě. Může jít například o akcie či jiné cenné papíry zapsané na blockchainu.

V případě druhé skupiny, do které budou patřit například i bitcoin nebo ethereum, ale dojde k zavedení přísnějších regulací. Výbor to v prohlášení zdůvodnil tím, že vlastnictví těchto kryptoaktiv znamená pro banky „dodatečná a vyšší rizika“.

Konkrétně budou nová pravidla vypadat tak, že komerční banky budou muset v budoucnu krýt svými rezervami hodnotu vlastněných bitcoinů či jiných kryptoměn v poměru přinejmenším 1 : 1. Tedy pokud banka nakoupí bitcoiny v hodnotě například milion dolarů, bude muset vytvořit alespoň milionovou rezervu na krytí případných ztrát.

U tradičních aktiv, jako jsou různé cenné papíry či poskytnuté půjčky nebo hypotéky, obvykle banky musí dát stranou na krytí případných ztrát jen část jejich hodnoty. Procento se odvíjí od rizikovosti. V případě vlastnictví fyzického zlata, ke kterému bývá bitcoin často přirovnáván, dokonce nemusí vytvářet rezervy žádné.

Banky, které jsou členy výboru, nyní mají termín do 10. září, aby se k návrhům vyjádřily. Součástí navržených opatření nejsou digitální měny centrálních bank (anglicky Central Bank Digital Currencies, zkráceně CBDC).