Administrativní revoluce v podnikání | E15.cz

Administrativní revoluce v podnikání

1. července 2008 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která zjednodušuje především vstup do podnikání. Mezi hlavní změny patří restrukturalizace živností, zrušení živnostenských listů a koncesních listin, zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů a omezení oznamovací povinnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu živnostenského zákona v polovině roku 2007 a ministr Martin Říman ji označil za administrativní revoluci v podnikání v České republice. Novela tak zapadá do trendu postupného snižování administrativní zátěže podnikatelů. Ulehčí především vstup do podnikání, a to nejen jednodušší administrativou, ale také nižšími poplatky.

Mezi zásadní změny patří nahrazení volných živností jedinou volnou živností s osmdesáti obory. Živnostenské a koncesní listiny zákon nově nahrazuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů pro podnikatele znamená, že živnost může ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě, respektive Centrálním registračním místě, bez ohledu na své trvalé bydliště. Úřady si také některé potřebné informace zjistí, a nebude to tak povinností podnikatele. U řemeslných živností budou podnikatelé prokazovat kratší praxi než dosud. Vybrané řemeslné, vázané nebo koncesované obory se nově přesunuly pod živnost volnou.

Na druhou stranu podnikatele–fyzické osoby zároveň čekají například vyšší finanční postihy za nepovolené podnikání.

#####Novela aktuálně

Odborný byznys server Podnikatel.cz ve spolupráci se společností NEWTON Media, a. s., vypracoval analýzu, která se zaměřila na novelu živnostenského zákona v době nabytí její účinnosti. Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina podnikatelů novelu vítá, považuje ji za potřebnou a převratnou.

Průzkum se zaměřil na názory čtenářů serveru Podnikatel.cz z řad drobných, malých a středních podnikatelů a zároveň na názory členů profesních organizací.

Ačkoli většina podnikatelů hodnotí novelu živnostenského zákona jako celek pozitivně, v detailech se na ni dívá z perspektivy svého oboru podnikání, a názory se tak mohou rozcházet. Například zatímco Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur považuje za pozitivní krok přesun průvodcovské činnosti pod živnost volnou, Helena Cetlová ze Středočeské asociace manažerek a podnikatelek upozorňuje, že spotřebitel nemusí mít zaručené dostatečně odborné služby.

Unie malých a středních podniků ČR zase avizuje, že dopady novely se budou projevovat postupně. Mezi nedostatky novely pak řadí třeba fakt, že se nezkrátily lhůty pro vydání výpisu ze živnostenského rejstříku.

Mezi podnikateli se na druhou stranu objevil i názor, že ministerstvo mělo ve změnách zajít mnohem dál. Tento názor koresponduje s výsledkem ankety – 21 procent čtenářů serveru Podnikatel.cz si myslí, že novela přináší jen „kosmetické“ změny.

Pokud nacházejí podnikatelé v novele nějaké nejasnosti, týkají se nejčastěji živností volných. Třeba případu, kdy podnikatel vlastní živnostenský list na jednu volnou živnost, a neví, jestli mu od prvního července bude platit také na další činnosti v rámci volné živnosti. Nejasnosti vznikají také v souvislosti s odpovědnými zástupci nebo s dosavadními živnostmi provozovanými průmyslovým způsobem. Podnikatelé také poukazují na výkladové nejasnosti plynoucí u konkrétních živností z faktu, že pravidla pro danou činnost vyplývají ještě z dalšího (nejen živnostenského) zákona. To platí například pro činnost odborného lesního hospodáře, na kterou se vztahuje nejen živnostenský zákon, ale také zákon o lesích.

#####Vybrané názory čtenářů serveru

• Nejedná se o žádnou reformu, ale pouze o „kosmetické“ úpravy, které na snížení administrativní zátěže nemají vůbec žádný vliv. Ministerstvo průmyslu a obchodu se nemělo bát předložit mnohem odvážnější návrh.

• Zákon toho příliš nezměnil. Správně by měla novela vypadat tak, že by byl jeden jediný dokument (třeba i živnostenský list) s názvem „Všechny živnosti volné“, a nikoho by nemělo zajímat, jakou živnost kdo provozuje a kolik jich je, když je specifikována jako volná.

• Proč si nezaregistrovat jedinou volnou živnost a nezahrnout do ní rovnou všechny obory, a tím se vyhnout případně následnému ohlašování dalších potřebných? Novela je mírný krok k lepšímu, ale nijak zvláště podstatný.

#####Komentář šéfredaktora serveru

Novela bezpochyby přináší řadu změn a většina z nich je pozitivní. Sníží se administrativní a také finanční zátěž. Přesto si troufám říci, že vláda jednoznačně podcenila svou informační povinnost, když živnostníky a začínající podnikatele nedostatečně informovala o změně systému. Vyplývá to i z častých dotazů našich čtenářů týkajících se především problematiky živnosti volné. Není totiž úplně jasné, jak je to s nahlašováním oborů, které zapadají do živnosti volné, tedy do živnosti, u níž není zapotřebí odborná či jiná způsobilost. Otazník visí například nad tím, zda si v rámci živnosti volné může podnikatel nahlásit například všechny obory, které živnost volná zahrnuje. Odpověď podle živnostenských úřadů, které jsme oslovili, zní ano.

Posunem vpřed je určitě například zkrácení požadované praxe, snížení počtu živností či hlavní výhoda – jediný dokument, kterým se živnostník bude prokazovat, pro všechny živnosti. Novela však obsahuje i několik sporných bodů, na které upozorňovaly i oborové asociace. Souvisí to s přesunem určitých živností do živnosti volné, čímž se například vypouští požadavek na odbornou způsobilost. Ač to může pomoci ve startu začínajících podnikatelům, hrozí zde riziko nedostatečné odbornosti pro výkon oboru, což může mít vliv na konečného spotřebitele.

Od 1. 7. se živnostenský list nahrazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Na jednom dokumentu tak bude mít podnikatel vypsány všechny obory, u nichž má živnost zaregistrovanou. Nebo pouze jednu, pokud si zažádá o tzv. částečný výpis. Je to velké plus, ušetří to náklady a zbytečné papírování.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!