Anketa | e15.cz

Anketa

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Co nejčastěji pojišťují podnikatelé i domácnosti v segmentu pojištění nemovitostí, jak se tyto trendy mění třeba díky častým povodním? Jaké novinky připravila vaše pojišťovna v tomto segmentu na letošní rok? Šetří podnikatelé i domácnosti na pojištění nemovitostí v době krize, nebo žádný pokles pojištění neregistrujete?

1. Co nejčastěji pojišťují podnikatelé i domácnosti v segmentu pojištění nemovitostí, jak se tyto trendy mění třeba díky častým povodním?

2. Jaké novinky připravila vaše pojišťovna v tomto segmentu na letošní rok?

3. Šetří podnikatelé i domácnosti na pojištění nemovitostí v době krize, nebo žádný pokles pojištění neregistrujete?

*Václav Bálek, Česká pojišťovna*

1. V rámci pojištění domů a staveb pojistka zahrnuje všechna rizika (tzv. All Risk). Podnikatelé si jednotlivá rizika, která chtějí pojistit, naopak vybírají podle toho, čím se cítí ohroženi. Záleží tedy na odvětví, ve kterém podnikají, ale i na tom, zda jsou u vody či na kopci. Pravdou ovšem je, že povodně nebo vichřice určitý edukativní dopad mají a lidé se po nich o své pojištění více zajímají.

2. V letošním roce jsme rozšířili nabídku o možnost sjednat si v rámci pojištění majetku i připojištění asistence.

3. Krize se dotýká všech finančních společností a má například za následek nižší poptávku po automobilech, která se tudíž dotýká i pojišťovnictví, protože na všechna auta musíte uzavřít povinné ručení a na nová si lidé zpravidla sjednávají také havarijní pojištění. ČP je však finančně silná instituce, která je bez ohledu na krizi pokaždé připravena dostát svým závazkům.

*Tomáš Hejda, ČSOB Pojišťovna*

1. V pojištění nemovitostí je skladba pojistných nebezpečí částečně dána požadavkem pojistitele na sjednání základního pojištění, které musí být sjednáno vždy. V pojištění podnikatelů se jedná o pojištění požár, výbuch, úder blesku a náraz pilotovaného letícího tělesa či jeho části (tzv. FLEXA). Ostatní pojistná nebezpečí jsou volitelná – doplňková. Z nich je nejčastěji sjednávána skupina nebezpečí vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal či zemin, lavina, pád stromů, stožárů či jiných předmětů, zemětřesení a tíha sněhu a námrazy. Tato pojistná nebezpečí jsou sjednávána nejčastěji v jednom balíčku díky cenovému zvýhodnění a vyskytují se na zhruba polovinu předmětů, které vstupují do pojištění. Další doplňková nebezpečí jsou záplava a povodeň. Vyšší cena pojištění již nutí klienty více zvažovat sjednání tohoto rozsahu pojistné ochrany a v praxi se pojištění sjedná pro čtvrtinu předmětů pojištění. Nemovitosti je také vhodné chránit proti úmyslnému poškození, takzvanému vandalismu. V pojištění retailové klientely je vždy sjednáváno základní pojištění, které kromě pojistných nebezpečí záplava, povodeň obsahuje všechna výše uvedená živelní nebezpečí. Četnost připojištění proti pojistným nebezpečím záplava, povodeň je srovnatelná s pojištěním v podnikatelské sféře.

2. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2008 zavedli pro retailové pojištění produkt Domov Expres, neděláme v této oblasti žádné nové významné změny. V pojištění podnikatelů a v pojištění bytových domů (produkt Náš dům) jsme provedli korekci cen pojištění, a to zejména u pojištění záplava a povodeň.

3. V pojištění majetku bez rozlišení na věci movité a nemovité zaznamenáváme stálý nárůst obchodů. Dochází pouze ke zpomalení dynamiky tohoto růstu.

*Daniela Zemanová, Generali Pojišťovna*

1. Jak u podnikatelů, tak u soukromých osob v pojištění nemovitostí jasně vede pojištění proti požáru, výbuchu, přímému úderu blesku a dalším živelním nebezpečím, dále je často požadováno pojištění stavebních součástí proti odcizení a pojištění proti povodni a záplavě. V souvislosti s povodněmi lze vždy pozorovat nárůst zájmu o pojištění proti povodním, tento efekt ale bohužel bývá dočasný.

2. Na letošní rok jsme pro podnikatelskou i privátní klientelu připravili novinku v oblasti asistenčních služeb, které k pojištění poskytujeme. S pojištěním obytných a kancelářských budov naši klienti získávají zdarma asistenční služby, které zajistí zásah řemeslníka pro nouzové stavy, zprostředkují odborníka pro běžné opravy a údržbu, klient dále může využívat informační služby a právní asistenci. K pojištění rodinných domů a bytových jednotek jsou základní asistenční služby zdarma poskytovány již několik let, nově si ale klient muže sjednat rozšířené asistenční služby s širším rozsahem zajišťovaných prací a právní asistencí.

3. S útlumem ekonomiky i developerských projektů lze samozřejmě zaznamenat určitý pokles nových obchodů v oblasti pojištění nemovitostí, avšak nejsilněji vnímáme především tlak na snížení pojistného. Firmy i domácnosti si uvědomují, že pojištění nemovitostí je potřebné, hledají ale cesty, jak výdaje na pojištění co nejvíce zredukovat. Firmy často vyhlašují nová výběrová řízení na pojistitele, omezují doplňková připojištění, dochází i k rušení sjednaných automatických indexací.

*Radek Starosta, Kooperativa pojišťovna*

1. Nejčastěji se pojišťují nemovitosti proti pojistnému nebezpečí – sdružený živel (obsahuje všechna pojistná nebezpečí živelního charakteru: požár, vodovodní škody, povodeň a záplavu atd.), u občanských staveb ani jinou možnost nenabízíme, chceme, aby naši klienti měli komplexní pojistnou ochranu již v základní variantě pojištění (s výjimkou zátopových oblastí). U staveb vlastněných podnikateli jsou také stavby pojišťovány nejvíce proti živelním pojistným nebezpečím. Podnikatelé si ale nastavují pojištění, která potřebují. Nejvíce se pojišťuje požár, úder blesku, výbuch, pád letadla, tzv. FLEXA, to je takový základ majetkového pojištění. Podle potřeby klienti z řad podnikatelů k němu přidávají další pojistná nebezpečí – vichřici, krupobití, sesuv půdy (obsahuje i riziko zemětřesení), náraz vozidla a dnes tolik frekventované riziko záplavy či povodně.

2. Pro podnikatelské subjekty jsme připravili nové pojištění Start Plus, které řeší najednou všechny potřeby malých podnikatelů. Pojistí si výhodně svou nemovitost, vybavení, stroje, elektroniku, odpovědnost atd. Je to jednoduché pojištění, které si podnikatel uzavře za pět minut. V občanském pojištění je velmi oblíbené inovované pojištění Optimum, to je kombinované pojištění domácnosti a rodinného domu, klient si zároveň pojistí svoji domácnost spolu se svým domem, je též cenově zvýhodněn.

3. Je určitě vyšší tlak na cenu, podnikatelé zvažují, přehodnocují pojištění. Dost firem též bohužel kvůli krizi buď úplně končí, nebo hodně omezují své provozy, díky tomu omezují i pojištění. Ale pokud firma funguje, uvědomuje si, že funkční pojištění je pro ni nezbytné. Domácnosti buď potřebují pojištění nemovitostí kvůli hypotéce, nebo pokud ji už mají zaplacenou nebo nemovitost vlastní, potom ji chtějí mít zabezpečenou. Pojištění se nevypovídá. I pokud se například živitel rodiny dostane do problémů, pojištění rodiny nevypovídají, uvědomují si, že může přijít povodeň nebo požár a dům by si již z vlastních prostředků nepořídili nebo pořídili velmi obtížně.

*Eva Svobodová, UNIQA pojišťovna*

1. Podnikatelům i občanům v sektoru nemovitostí záleží zejména na dobré ochraně proti živelním škodám, speciálně proti škodám způsobeným prasklým vodovodním potrubím, a proti vloupání. Samozřejmě záleží nejen na pojištění nemovitosti samotné, ale i na vnitřním obsahu, kterým je například domácnost. Častější povodně samozřejmě mají za následek vyšší zájem o jejich pojištění. Pojišťovny v tomto ohledu disponují povodňovými mapami konkretizovanými až na příslušná PSČ, podle nichž lze riziko zařadit do čtyř rizikových stupňů a podle toho pojistit (přičemž nejrizikovější stupeň je prakticky nepojistitelný, protože povodeň už téměř nelze označit za nahodilý jev, ale vysoce pravděpodobný jev).

3. Prozatím jsme v tomto segmentu nezaznamenali snahu šetřit, také zájem o pojištění zůstává stabilní.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video