Bazén smazává hranici mezi stavbou a krajinou | E15.cz

Bazén smazává hranici mezi stavbou a krajinou

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Stavba bazénu v Litomyšli podle projektu ateliéru DRNH byla letos oceněna Grand Prix architektů a zařízení slouží veřejnosti od podzimu loňského roku. Architekti řešení stavby podřídili především místu a účelu stavby.

V úvahu také brali širší urbanistický kontext města Litomyšle, které je charakteristické propojováním historické a kvalitní moderní architektury. Lokalita, kde bazén stojí, je definována svahy masivu Černé hory směrem k městu s novodobou výstavbou sportovních budov. Pro harmonické začlenění stavby do tohoto rámce byl volen redukovaný objem haly krytých bazénů.

„Stávající harmonie krajiny a do ní zasazených objektů je v návrhu promítnuta do koncipování objemu domu, který smazává pevnou hranici mezi krajinou a stavbou, a stává se tak nejen vyjádřením onoho nekonfliktního vztahu sídla a krajiny, ale rovněž svými měkkými, jakoby zvlněnými formami odkazuje na účel vodního centra,“ říká o koncepci stavby architekt Antonín Novák z ateliéru DRNH. Navržená budova přitom není podle něj čistě sportovní plaveckou halou, ani aquaparkem s množstvím vodních atrakcí, ale především místem regenerace a odpočinku, a to jak aktivního, tak i pasivního.

#####Propojení s venkovním areálem

Umístění bazénové haly je navrženo v těsném sousedství s areálem letního koupaliště, se kterým může být provoz během letní sezony provozně propojen. Nabídka zařízení zahrnuje plavecký a neplavecký bazén, dětský bazén, bazén vířivky, tobogan a venkovní výplavový bazén. V hale je 25metrový plavecký bazén, který je možné využívat i pro plavecké závody. Vybavení bazénu je přizpůsobeno také pobytu imobilních návštěvníků, kterým slouží zdvihací zařízení. Proměnlivá hloubka dna plaveckého bazénu umožňuje pobyt i neplavcům, dno je do poloviny délky bazénu v hloubce 1,20 metru, zbytek pak v 1,80 metru. Také hloubka neplaveckého bazénu je proměnlivá, vstupní široké schody umožňují pobyt ve vodě i nejmenším dětem. Samostatně umístěný bazén vířivky obsahuje vzduchovadlo a masážní trysky společně s teplejší vodou 34 stupňů Celsia. Vstup do venkovního bazénu umožňuje vyplavat z interiéru ven do prostor areálu venkovní části bazénu.

#####Parametry energeticky úsporné stavby

Celkové začlenění stavby do přírodního rámce odpovídá principům landscape architecture. Zatravněné plochy přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Jednotlivé objemové moduly haly se setkávají ve společném oblém vrcholu, odkud pak opět klesají formou jednotné pultové střechy k západní hranici pozemku. Projev stavební intervence je potlačen s prioritou pohledové minimalizace objektu ze všech viditelných stran města. Vytěžená zemina byla zpětně použita pro terénní modelace a střešní zásypy objektu pro snížení provozně energetických nákladů. Objekt splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby.

Vstup na letní pobytovou terasu je zřízen z toboganové haly, kterou tvoří modulový výběžek centrální haly, přebírá její geometrii zastřešení a končí vertikálním prvkem nástupní věže toboganu. Toto řešení umožňuje oddělit hlukově náročnější provozy od centrální bazénové haly, respektive umožňuje je i podle potřeb odstavit nezávisle na centrální hale. Přípravné práce na vlastní výstavbu byly zahájeny již v roce 2006. Pokud jde o náklady, byl stavební program odhadován na částku 183 milionů korun, soutěž na dodavatele sumu nakonec snížila na konečnou cenu 116 milionů korun.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video