CzechInvest podporuje vědu a výzkum | E15.cz

CzechInvest podporuje vědu a výzkum

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Činí to i prostřednictvím vědeckotechnických parků. Řada z nich dostala evropské dotace.

**

#####Úloha vědeckotechnických parků

„Věda a výzkum jsou klíčovou oblastí, díky které lze zvýšit konkurenceschopnost České republiky,“ říká generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Miroslav Křížek a dodává, že proto podporují vědeckotechnické parky. Spojují totiž vědu, technologie a inovační podnikání. Rovněž v nich funguje úzká spolupráce mezi vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.

V posledních letech vědeckotechnických parků v České republice přibývá. To s sebou zákonitě nese širší nabídku volných ploch i služeb a také ostřejší konkurenci mezi parky, stejně jako nižší ceny a lepší služby pro nájemce. V současné době víc než zahraniční investoři vědeckotechnické parky využívají tuzemští podnikatelé. Oceňují v nich například zvýhodněný nájem či další služby od provozovatele parku. „Podnikatelé mají ve vědeckotechnických parcích k dispozici také technické zázemí počínaje kancelářskou technikou, jednacími a konferenčními prostory a konče laboratořemi, dílnami a dalšími specializovanými prostory podle zaměření parku,“ doplňuje Miroslav Křížek.

#####Podpora CzechInvestu

CzechInvest se snaží do České republiky přilákat co nejvíce investorů, jejichž projekty zahrnují i výzkum a vývoj. Rovněž administruje dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) Evropské unie. A právě z programu Prosperita, který je součástí OPPI, je výstavba vědeckotechnických parků u nás podporována. Hlavními cíli programu je vytvoření a posílení infrastruktury pro rozvoj vědeckotechnických parků, větší integrace a spolupráce univerzit a vědeckých organizací s podniky inovačního charakteru a podpora inovačního podnikání obecně.

V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (2004 až 2006), který předcházel OPPI, bylo z programu Prosperita podpořeno 32 projektů a dotace činila 1,6 mld. Kč.

V rámci aktuálního Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) byly u programu Prosperita vyhlášeny čtyři výzvy. Do začátku letošního dubna bylo rozhodnuto o podpoře 45 projektů, přislíbená dotace je celkem zhruba 3,8 mld. Kč.

#####Co se podařilo

„Vědeckotechnický park v Roztokách spojuje vědu, technologie a inovační podnikání. Vznikl tak potenciál, který Česká republika potřebuje k dalšímu ekonomickému rozvoji,“ vysvětluje Miroslav Křížek. Vědeckotechnický park v Roztokách u Prahy se věnuje výzkumu a vývoji spalovacích motorů pro automobilky a motorů s alternativními pohony a spojují v něm síly vědci a podnikatelé. Mezi další úspěšné vědeckotechnické parky patří například Jihomoravské inovační centrum, Business innovation centre Ostrava, Vědeckotechnický park Brno-Jih, Plzeňský vědeckotechnický park či Technologické inovační centrum ve Zlíně.

#####Trochu z historie

Termín vědeckotechnické parky (VTP) se v podmínkách České republiky používá od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center). Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů:

• vědecký park (centrum), • technologický park (centrum), • podnikatelské a inovační centrum.

Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, univerzity, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, hospodářské komory, finanční instituce, soukromé firmy, sdružení a svazy. Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědecko-výzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů. V České republice funguje kolem 50 VTP.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video