Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zdědil jsem nemovitost na Slovensku. Jedná se o zemědělskou usedlost, která je užívána nájemcem. Nájemní smlouva bude pokračovat i nadále. Jak mám zdaňovat příjmy z pronájmu této nemovitosti?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Příjmy z pronájmu nemovitosti na Slovensku musí tazatel zdanit v daňovém přiznání na Slovensku. Přiznání podá daňovému úřadu místně příslušnému podle místa nemovitosti. Následně si od úřadu vyžádá potvrzení o zaplacené dani. V daňovém přiznání v České republice uvede znovu tyto příjmy, přepočtené na Kč, v přiznání (§ 9 – Příjmy z pronájmu, příloha č. 2 přiznání), uplatní k nim výdaje buď v prokázané výši, nebo ve výši 30 procent z příjmů. Spolu s dalšími příjmy z ostatních dílčích základů daně spočítá, po odpočtech nárokovaných částek od základu daně, daň. Daň zaplacenou na Slovensku započte, za pomoci přílohy č. 3 přiznání, na celkovou českou daň. Doporučuji alespoň poprvé svěřit zpracování přiznání daňovému poradci.

Příjem z prodeje rodinného domu bude u bývalé manželky osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Neuvádí se v daňovém přiznání. Osvobození může nastat buď podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, pokud paní v RD bydlí bezprostředně před prodejem alespoň dva roky; nebo podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, pokud doba mezi nabytím a prodejem překročí pět let, a to se podle dotazu stalo. Doba mezi nabytím a prodejem se totiž nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem dojde k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů.

Vlastním bytový dům. V domě nebydlím. Ale bydlí v něm moje provdaná dcera a moje bývalá manželka. Dohodli jsme se, že ani jedna nebude platit nájemné, pouze úhrady za služby. Hrozí mi nějaké daňové problémy?

Obvykle v oblasti daní platí, že co je zadarmo, je nebezpečné. Platí to i v tomto případě. Pokud bude vlastník poskytovat bydlení zadarmo nebo v některém bytě bude sám bydlet, nemá nárok na uplatnění poměrné části daňových výdajů (například odpisy, opravy, daň z nemovitostí a další) v základu daně. Tyto výdaje totiž nebyly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V jiné situaci, kdyby byty byly neobsazené (nepronajaté), uvedené výdaje by bylo možné uplatnit v plné výši. Navíc připomenu, že dcera je ve vztahu ke svému otci považovaná za tzv. osobu spojenou, a tedy v případě sjednání nájemného by toto nájemné mělo být v obvyklé výši, která by se uplatnila u cizí osoby. Kdyby bylo menší, správce daně by s největší pravděpodobností dodanil vlastníkovi příjmy do výše obvyklého nájemného.

U správce nemovitosti jsme reklamovali kvalitu služeb z roku 2010. Jednání skončilo dohodou o slevě v dubnu 2011. Jak správce, tak my jsme plátcem DPH. Podáme dodatečné přiznání k DPH za období, ke kterému se sleva vztahuje?

Dohodnutou slevu z ceny bude řešit správce nemovitosti opravným daňovým dokladem, v němž uvede mj. odkaz na původní plnění a původní daňový doklad, kterým byla plnění vyúčtována, a výši slevy a změnu v DPH. Obě strany budou řešit tento případ v řádném daňovém přiznání. Jako snížení daně na vstupu vaše společnost za období duben 2011 nebo 2. Q 2011 podle toho, jaké zdaňovací období máte. Správce nemovitosti jako snížení daně na výstupu v tom období, ve kterém vám doručil opravný daňový doklad.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video