Daňová poradna | e15.cz

Daňová poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Od ledna se mají zvýšit o jedno procento sazby DPH. Jak se bude postupovat v případě, že služba bude poskytována na zlomu let 2009 až 2010? S jakou sazbou se vyúčtuje?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Od ledna se mají zvýšit o jedno procento sazby DPH. Jak se bude postupovat v případě, že služba bude poskytována na zlomu let 2009 až 2010? S jakou sazbou se vyúčtuje?

Pokud bude poskytnutí služby přecházet z roku 2009 do roku 2010, správná sazba DPH záleží na tom, kdy se uskuteční zdanitelné plnění. Zdanitelné plnění u služeb v podobě činností (tedy ne převodů práv) se uskutečňuje podle § 21 zákona o DPH buď dnem poskytnutí služby (poslední den služby), nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Pokud tedy dojde k vyúčtování služby po jejím skončení v roce 2010 nebo k vystavení daňového dokladu sice před ukončením služby, ale již v roce 2010, uplatní se sazba daně 10, respektive 20 procent. Pokud by naopak byl vystaven daňový doklad již v roce 2009, uplatní se sazby daně devět, respektive 19 procent.

V roce 2009 jsme přijali zálohu na službu. Z té jsme odvedli 19procentní DPH. Pokud dojde k vyúčtování služby až v roce 2010, bude se přijatá záloha dodaňovat na 20 procent?

Ne, nebude. Platí pravidlo uplatňované již v minulých letech, které by se dalo označit jako „co bylo správně, se neopravuje“. Nové sazbě DPH tedy bude podléhat pouze doplatek.

Ze společných peněz jsme s přítelkyní, se kterou dlouhodobě žiji, koupili byt do vlastnictví. Byt je však napsán pouze na mne. Chtěl bych, aby polovina bytu byla ve vlastnictví přítelkyně. Jak by se to dalo co nejlépe provést?

Vzhledem k tomu, že mezi vámi a vaší přítelkyní nedojde k úhradě, nepůjde o prodej. Domnívám se, že nejjednodušší bude, když své přítelkyni polovinu bytu darujete. Darování je sice předmětem daně darovací, ale vzhledem k tomu, že vaše přítelkyně je ve vztahu k vám zařazena do druhé skupiny osob podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, bude se jednat o převod osvobozený od daně darovací bez povinnosti podávat daňové přiznání. Platí totiž, že do druhé skupiny osob patří mj. osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.

Jak má postupovat plátce DPH, který dodává média (elektřina, plyn, teplo a vodu) v souvislosti se změnou sazeb DPH od 1. ledna 2010?

Postup plátce – dodavatele energií – je shodný s postupy, které jsme zažili například v letech 2007 až 2008. Podle přechodných ustanovení zákona č. 362/2009 Sb., který doprovází zákon o státním rozpočtu na rok 2010, plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010, oprávněn provést mimořádný odečet z měřicích zařízení k 31. prosinci 2009, případně provést propočet spotřeby při dodání elektřiny, plynu, vody, tepla a chladu a při poskytnutí telekomunikačních služeb k datu 31. prosince 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto datu.

V těchto případech pak u spotřeby za období do 31. prosince 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do 31. prosince 2009 a u spotřeby za období od 1. ledna 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od 1. ledna 2010. Pozor ale na přeúčtování těchto médií a služeb! Při přeúčtování jiné osobě, které je považováno za zdanitelné plnění, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den zjištění skutečné spotřeby, což bude den, kdy se dozvíme o celkové spotřebě od dodavatele médií a služeb. Uplatní se tedy „nová“ sazba daně účinná od 1. ledna 2010.

Pronajímám byt včetně nábytku. Jsem plátce DPH a při pořízení nábytku jsem uplatnila nárok na odpočet daně na vstupu. Kolegyně tvrdí, že mám samostatně vyúčtovat nájem bytu a samostatně pronájem nábytku a odvést DPH. Jak mám postupovat správně?

Správný postup je ten, že samostatně se vyúčtuje nájem bytu a samostatně s 19procentní (od 1. ledna 2010 s 20procentní) sazbou DPH za nájem movitých věcí – nábytku.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video