Evropská komise chystá revoluční změny zadávání VZ | E15.cz

Evropská komise chystá revoluční změny zadávání VZ

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Evropská komise na začátku roku 2011 zahájila veřejné konzultace k zamýšlené rozsáhlé revizi práva veřejných zakázek. Záměry jsou podrobně popsány v rozsáhlém dokumentu s názvem Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Jde o další krok dlouhodobého snahy vyhodnotit dosavadní právní úpravy veřejných zakázek, přípravu konkrétního legislativního záměru lze očekávat poměrně brzy. Klíčovými oblastmi zájmu Komise jsou: zjednodušení zadávacího řízení, podpora (jednotného) vnitřního trhu v oblasti veřejných zakázek, inovací, ekologické a sociální odpovědnosti podniků a v neposlední řadě prevence protekcionářství a korupce v oblasti veřejných zakázek. Z hlavních záměrů lze zmínit například odstranění tradičního členění veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby či úvahy o revizi seznamu služeb v příloze II B směrnice 2004/18/ ES, které v podstatě regulaci právem EU nepodléhají. Dále se zvažuje nové vymezení pojmu veřejný zadavatel s ohledem na veřejnoprávní subjekty tak, aby se posílila právní jistota ve vymezení subjektů povinných postupovat v souladu s právní úpravou veřejných zakázek.

Zajímavé jsou rovněž úvahy na téma, zda stanovit v odůvodněných případech výjimky ze zákazu použití kvalifikačních předpokladů jako hodnotících kritérií. Podstatnou otázkou Zelené knihy je však zejména to, jak podrobná má být úprava na úrovni práva EU, respektive zda je žádoucí její podstatné zjednodušení a liberalizace. Konkrétně Komise zvažuje zjednodušení postupů pro drobné zadavatele. Inspirativní jsou rovněž úvahy týkající se zjednodušení přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám prostřednictvím redukce administrativní náročnosti zadávacího řízení a s ním spojených formalit. Zelená kniha dále zmiňuje otevření většího prostoru zadavatelům pro vyjednávání s uchazeči v rámci zadávacího řízení.

#####Rozhodnou zejména reakce zadavatelů VZ

[file:11392:small:right]

Závěrem můžeme konstatovat, že jak Zelená kniha, tak relevantní stanoviska uplatněná v rámci konzultace směřují především k omezení administrativní zátěže adresátů zakázkového práva, k větší volnosti pro zadavatele a k posílení právní jistoty. Bohužel, poslední legislativní a judikatorní vývoj se v České republice v podstatných aspektech zřejmě ubírá zcela opačným směrem než zbytek kontinentu (snížení limitů, zpřísňování administrativních požadavků na zadavatele a podniky, omezování fakultativních postupů).

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video