Klasické obchodní domy zažívají renesanci | e15.cz

Klasické obchodní domy zažívají renesanci

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nástup obchodních center a retailových řetězců, situovaných do nových staveb na městských periferiích koncem 90. let, představoval zásadní ohrožení konkurenceschopnosti klasických plnosortimentních obchodních domů v centrech měst.

Český spotřebitel projevil nejen přirozený zájem o novou možnost koncentrovaného nákupu, později spojeného i s volnočasovými aktivitami, ale dlouhodobě vykazuje v rámci EU nadprůměrný sklon k shoppingu jako způsobu trávení volného času, často s celou rodinou, například po dobu velké části víkendu. Nakupování, stravování a zábava v obchodních centrech se staly národním kulturním fenoménem. Tento trend se v prvních letech nového tisíciletí projevoval natolik razantně, že řada odborníků dokonce očekávala vymizení klasických kamenných obchodů z center našich měst, případně jejich nahrazení vietnamskými tržnicemi. Klasický obchodní dům u nás v té době nebyl v dobré konkurenční pozici. Nejenže nemohl (nemůže a nebude moci) konkurovat cenově a šíří sortimentu nákupním centrům, ale stál před ním zásadní přerod do podoby standardního obchodního modelu, kdy ze socialistického prodejce zboží měnil roli na pronajímatele a správce obchodních ploch pro samostatné maloobchodníky, operující na tvrdě konkurenčním a silně předimenzovaném trhu nabídky.

#####Nový život obchodním domům zajistí remodeling

Teprve později, s postupnou diverzifikací poptávky, dochází k etablování a emancipaci, marginální sice, leč solventní cílové skupiny spotřebitelů, kteří, nejprve spíše nostalgicky než racionálně, vytvářejí prostor pro renesanci významu klasického městského obchodního domu, s vyšší kvalitou (i prestiží) nakupování, kulturou prodeje, spojenou s poradenstvím, osobním přístupem k zákazníkovi, vyšší jakostí zboží, užším, ale profilovaným sortimentem a možností integrace nakupování do časového režimu, tráveného v centru města. Podmínkou využití této tržní příležitosti je ovšem, téměř bez výjimky, kompletní remodeling obchodních domů, jenž je kategorickým imperativem dlouhodobé udržitelnosti konkurenční pozice na retailové mapě (nejen) Česka.

Při remodelingu obchodního domu jde zejména, zdaleka ne však pouze, o: zvětšení kapacity parkingu, zvýšení komfortu vnitřního tranzitu návštěvníků, koncentraci občerstvení, přidání zákaznického servisu a nabídky doplňkových aktivit, optimalizaci brandmixu. To vše a mnoho jiného vyžaduje často zásadní stavební a technické úpravy a změnu vnitřních dispozic příslušného objektu. Třešinkou na dortu pak zpravidla bývá rebranding a nový marketing obchodního domu. Přestože se jedná vždy o finančně, technicky i organizačně velmi náročný proces, navíc v centrech velkých měst přibývá i problém logistický (o obtížnosti schvalovacích procesů ani nemluvě), aktivity konkrétních obchodních domů (alespoň pro příklad jmenujme Kotvu či DBK v Praze, ostravský Prior nebo brněnské Centrum) ukazují směr dalšího rozvoje klasického městského obchodního domu jako svébytného prvku maloobchodní nabídky.

#####Výhodou je poloha v centru města

Potlačením slabých stránek tohoto, dnes již historického, prodejního formátu kompletním a komplexním remodelingem vyniknou silné stránky obchodního domu: centrální poloha, mnohdy v historickém jádru města, kvalitní nebo alespoň kvalitnější architektura ve srovnání s periferním nákupním centrem, zakomponování obchodního domu do širších urbanistických souvislostí i do moderního životního stylu. Využití těchto a dalších silných stránek nabízí klasickému obchodnímu domu příležitost poskytnout zákazníkovi kvalitnější a kulturnější alternativu k masovému shoppingu. Aktuálním ohrožením se může stát krizí motivovaný pokles ochoty spotřebitelů utrácet, u vyšších příjmových kategorií relativně méně výrazný, projevující se však paradoxně nižší (protože odloženou) poptávkou po luxusním zboží.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video