Liberecký kraj vyhlásil soutěž na nové využití Letiště Ralsko | E15.cz

Liberecký kraj vyhlásil soutěž na nové využití Letiště Ralsko

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Letiště Ralsko se nachází v okrese Česká Lípa, na území města Ralsko, v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí. Až do roku 1991 bylo součástí vojenského prostoru, který od roku 1968 využívala Střední skupina vojsk Sovětské armády. Dnes jde o území plné kontrastů.

Na jedné straně značně poškozené lokality využívané za posledních dvacet let k vojenské činnosti. Na druhé straně lokality, kam byl dlouhodobě vstup lidí zakázán a neprobíhala zde žádná činnost, tudíž se dnes jedná o území s cennými původními ekosystémy. V okolí je malebná lesnatá krajina (přírodní rezervace Hradčanské rybníky, povodí Ploučnice, dominantní vrch Ralsko).

#####Země nikoho

Tím, že je prostor od roku 1991 zcela volně přístupný, dochází k destrukci původních objektů, demolicím, vzniku černých skládek a živelnému využívání území, kdy není neobvyklý ani fyzický střet sportovního letadla s cyklistou.

V roce 2007 byly pozemky a budovy patřící k bývalému vojenskému Letišti Ralsko převedeny do vlastnictví Libereckého kraje. Od té doby samospráva kraje ve spolupráci s radnicí Ralska dlouhodobě řeší možnosti nového využití této lokality.

Již v roce 2008 vyhlásil Liberecký kraj první veřejnou soutěž na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“. Jako nejlepší návrh byl vybrán záměr na vybudování fotovoltaické elektrárny, k jehož realizaci však již nedošlo, neboť žádný zájemce nesplnil podmínky majetkoprávní operace.

V současné době vyhlásil Liberecký kraj, po dohodě se zástupci města Ralsko, 2. veřejnou soutěž na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“.

Smyslem soutěže je shromáždit ideové záměry, které by navrhovaly nové možnosti využití této lokality a umožnily vybrat, posoudit a rozhodnout, jak nejlépe využít potenciál bývalého letiště a jak koncepčně řešit využití celého bývalého vojenského prostoru.

*

Liberecký kraj a zástupci města Ralsko se dohodli na tom, které aktivity v této lokalitě podporovat nechtějí. Jedná se o:

* Aktivity s vysokou ekologickou zátěží a negativním vlivem na životní prostředí (nadměrný hluk, prašnost, emise a imise, zápach, nebezpečné či jedovaté látky, dlouhodobě vysoké nároky na těžkou nákladní dopravu)
* Činnosti výrazně snižující atraktivitu pro cestovní ruch v zázemí Letiště Ralsko
* Plný letecký provoz těžkých dopravních letadel
* Aktivity cestovního ruchu masového charakteru typu „Disneyland“
* Fotovoltaické elektrárny
* Skládkování odpadů

<i><b>Lhůta pro předložení záměrů trvá do 31. 5. 2012 do 15 hodin.</b></i>

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video