Nová stání?

Další parkoviště v Ústí nad Labem? Co člověk, to jiná odpověď. Výsledek městské ankety, kterou zpochybňují zelení, vyzněl pro parkoviště pod Lidickým náměstím. Jiní Ústečané si ťukají na čelo: v době krize vedení města „vyhodilo“ za přípravy přes osm milionů a do prvního kopu je daleko.

Další parkoviště v Ústí nad Labem? Co člověk, to jiná odpověď. Výsledek městské ankety, kterou zpochybňují zelení, vyzněl pro parkoviště pod Lidickým náměstím. Jiní Ústečané si ťukají na čelo: v době krize vedení města „vyhodilo“ za přípravy přes osm milionů a do prvního kopu je daleko. Dojde k němu vůbec? Nářek řidičů nad tím, že není kde parkovat, je už evergreenem. Kdo hledá, najde. I když je to občas adrenalin a risk, že tam, kde potřebujete být přesně a nemáte časovou rezervu, dorazíte se zpožděním. Podle mého výrazně pomohla stání, která přinesla obchodní centra na Mírovém náměstí a u kostela. Bude-li městská kasa přetékat, ať vznikají nové parkovací plochy. Ale mít minimálně rok rozkopané Lidické náměstí, které je jedním z nejhezčích míst v ústeckém centru? To by se mně ani jako obyvatelce Ústí nad Labem ani jako řidičce nezamlouvalo.