Nové spolkové země jsou plnoleté | E15.cz

Nové spolkové země jsou plnoleté

Bývalé části socialistické Německé demokratické republiky, dnes nové spolkové země znovusjednoceného Německa, oslavily 18. narozeniny. Jsou tedy plnoleté a stojí na vlastních nohou. Podívejme se, jak se pomalu, ale jistě prosazují.

Zvěsti o mé smrti jsou značně přehnané, prohlásil kdysi americký novinář a spisovatel Mark Twain. Totéž by mohly tvrdit nové spolkové země na území bývalého východního Německa. Od opětného sjednocení Německa uplynulo již 18 let a východní země jsou velmi čilé. V roce 2007 se svým růstem hrubého národního produktu (2,2 %) již pomalu vyrovnaly západním sestrám (2,5 %). Mezi nejsilnějšími lze najít stále více východoněmeckých zemí: MeklenburskoPřední Pomořansko se umístilo se svým hrubým národním produktem ve výši 2,6 procenta těsně za nejlepším Bavorskem (2,8 %). Sasko a Sasko-Anhaltsko dosáhly s 2,4 a 2,1 procenta silnějšího růstu než například Dolní Sasko (2 %) nebo Šlesvicko-Holštýnsko (1,4 %). Hnací sílou konjunkturálního vývoje je v Německu zpracovatelský průmysl. Zatímco ve starých spolkových zemích (vyjma Berlína) činil přírůstek obratu 6,6 procenta, dosáhly nové spolkové země nárůstu o 10,3 procenta.

#####Rostou ceny průmyslových ploch

Trh nemovitostí v nových spolkových zemích se vyvíjel rovněž pozitivně. V 26 městech východního Německa a v Berlíně vzrostl v roce 2007 obrat ve srovnání s rokem předchozím. Berlín zaznamenal obrat 14,58 miliardy eur a umístil se na prvním místě, následovalo Lipsko (1,7 miliardy eur) a Drážďany (1,4 miliardy eur). Úspěch zpracovatelského průmyslu se odrazil v rostoucích cenách průmyslových stavebních ploch. Nejvyšších cen bylo dosaženo podle zprávy společnosti TLG Immobilien v Drážďanech (až 165 eur za metr čtvereční) a v Postupimi (až 145 eur za metr čtvereční). Zahraniční investory přitahovalo obzvláště Sasko: z 23 nových větších podniků pocházelo 13 ze zahraničí. Ve srovnání s celým spolkovým Německem je Sasko svým celkovým přírůstkem pracovních míst (16 procent), který získalo díky zahraničním investorům, na prvním místě. Rozšíření Evropské unie na východ, které posunulo východní Německo i hospodářsky do centra Evropy, bylo důležitým faktorem. Řada podniků využila dobré infrastruktury v nových spolkových zemích k expanzi na nové trhy východní Evropy. Východní Německo není dnes již pouhé místo výroby, nýbrž významný mezinárodní logistický partner.

#####Nezaměstnanost klesá, roste kupní síla

Ve východním Německu nadále klesá nezaměstnanost daleko rychleji než v západních spolkových zemích a díky klesající nezaměstnanosti a rostoucí kupní síle v tomto regionu roste atraktivita maloobchodních nemovitostí, a to nejen atraktivita velkých obchodních řetězců a nabídek velkých obchodních ploch. Například v Rostocku a v Erfurtu vzrostly špičkové nájmy menších obchodních ploch v obchodních centrech (do 100 čtverečních metrů) o 45 procent. I centra Magdeburku a Schwerinu zaznamenala nárůst nájmů o více než 30 procent. Na prvním místě, co se týká špičkových nájmů, jsou ovšem naprosto bez konkurence Drážďany a Lipsko. Důvodem je to, že frekvence na nákupních pěších zónách a hlavních nákupních třídách zde dosahuje hodnot, které patří k nejvyšším v celém Německu. Postavení Berlína je v souvislosti s maloobchodními nemovitostmi výjimečné: jednak proto, že má velký počet obyvatel, a jednak díky svému statutu metropole. Poptávka po maloobchodních plochách neklesá, takže nájmy neustále lehce stoupají, a to jak ve východní, tak v západní části města. Stejně důležitou roli hraje v Berlíně turistický ruch: ve špičkových lokalitách, jako je například Friedrichstrasse, dosahují obraty z turistického ruchu kolem 50 procent a tendence je stoupající. Ve většině případů se jedná o koupěsilnou klientelu. U menších obchodních ploch - do 100 metrů čtverečních - ve východních i západních vedlejších lokalitách bylo však docíleno jen mírných zvýšení cen. Ceny v obchodních centrech ve špičkových lokalitách zůstaly ve východní části stabilní, zatímco v západní části bylo možné pozorovat zřetelná zvýšení cen - špičkové hodnoty dosahovaly až 220 eur za metr čtvereční. Ceny za plochy větší než 150 metrů čtverečních stouply velmi zřetelně jak ve východní, tak v západní části Berlína.

#####Vývoj kancelářských nemovitostí

#####Výstavba nových bytů stagnuje

Další zajímavý aspekt: mnoho seniorů objevilo nové spolkové země a stěhují se sem na důchod. Mezi lety 1995 a 2005 se přestěhovalo například do Meklenburska-Předního Pomořanska 41 tisíc seniorů. V Rostocku vzrostly rovněž nájmy na srovnatelnou hladinu s Postupimí a Berlínem. Mnozí, především zahraniční, investoři s touto skutečností spekulovali a počítali s růstem cen nájmů. Výstavba nových obytných nemovitostí však ve východním Německu stagnuje. Odborníci proto varují, že se klesající nabídka ve městech jako, je Postupim, odrazí ve stoupajících cenách. Prognózy počtu obyvatelstva jsou totiž stoupající - do roku 2020 má v tomto městě přibýt kolem 10 tisíc obyvatel, což znamená nárůst o sedm procent. Již dnes je míra neobsazenosti bytů pod dvěma procenty. Rostock a Hoyerswerda zaznamenaly nárůst cen za pozemky pro obytné nemovitosti ve všech částech města. V zajímavých lokalitách v mnoha městech ceny pozemků porostou nadále. K nejdražším trhům z tohoto hlediska patří ve východním Německu vedle Postupimi Drážďany, Rostock a Jena.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!