Nový CzechInvest se zaměří na sofistikované investice | E15.cz

Nový CzechInvest se zaměří na sofistikované investice

Vznik tisíců nových pracovních míst a příspěvek v řádu miliard korun ročně do HDP České republiky si slibuje agentura CzechInvest od sady svých nových produktů a služeb pro podnikatele. Strategii Nový CzechInvest představili Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu, Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, a Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE.

„Společným záměrem všech novinek je vylepšit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Právě s tímto cílem Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo zásadní koncepční dokumenty, zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, které teď agentura CzechInvest uvádí do praxe v podobě nových opatření a služeb na podporu podnikání,“ říká Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu.
„CzechInvest hraje klíčovou roli pro zavádění strategií Ministerstva průmyslu a obchodu zejména v oblasti posilování malého a středního podnikání, rozvoje investic a podpory inovací. České hospodářství se neustále rozvíjí, a proto bylo potřeba přizpůsobit služby agentury aktuálním trendům,“ říká Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Nová koncepce byla jedním z hlavních cílů, se kterými jsem do agentury přicházel. Speciální ekonomické zóny, zahraniční inkubátory pro domácí podnikatele, informační centrum pro business, globální pokrytí akcelerátory podnikání českých firem, podpora investic a akvizic domácích podniků v zahraničí, regionální inovační centra, PPP projekty nebo důraz na lákání technologicky náročných investic – nejen tím se bude CzechInvest nově zabývat,“ zdůrazňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest. „Nové produktové portfolio agentury CzechInvest je mimo jiné užitečným nástrojem podpory přílivu investic, podnikání, inovací a rozvoje slabších regionů. Dle našich výpočtů by agentura měla díky svým službám každoročně přispět k růstu HDP o minimálně 0,1 procenta,“ vysvětluje děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze profesor Jaromír Veber.

Jedním z nových úkolů agentury bude po vzoru jiných zemí, kde se tento koncept osvědčil, zavedení Speciálních ekonomických zón. „Tyto zóny fungují na základě odlišností jednotlivých regionů například v prioritních oborech, kvalitě infrastruktury a míře nezaměstnanosti. Ty méně rozvinuté bude možné zvýhodnit tak, aby byly pro investory zajímavé. Zavedení zón by tak mělo přispět ke zmenšení rozdílů mezi regiony,“ vysvětluje Miroslav Křížek. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest bude také nově pro české podnikatele vyhledávat vhodné akviziční a investiční příležitosti v zahraničí. Klíčové ovšem přirozeně zůstane její zaměření na lákání investic za zahraniční do České republiky. Prioritně se přitom zaměří na technologicky náročné projekty vytvářející vysokou přidanou hodnotu.

CzechInvest si také předsevzal ambici stát se infocentrem pro business, které bude poskytovat do hloubky propracované informace jak pro firmy, tak pro vládu. „V současné době neexistuje na centrální úrovni žádná státní analyticko-prognostická organizace, která by vyhledávala a analyzovala ekonomická data, sledovala trendy a z nich vytvářela pravidelné prognózy a výhledy. Chceme tuto mezeru vyplnit,“ dodává Miroslav Křížek. Kromě toho se CzechInvest také chce víc zapojit do regionálního rozvoje. Už nyní spolupracuje na různých projektech s municipalitami a chystá se aktivity v této oblasti dál rozšířit. Strategie Nový CzechInvest například zmiňuje poradenství při zakládání regionálních inovačních center a realizaci PPP projektů.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!