Ostrava dostala finanční vysvědčení: hospodaří na výbornou

Nejlepší výsledek, jaký kdy město mělo, to je nejnovější hodnocení Ostravy za její nakládání s penězi.

Uznávaná mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s udělala Ostravě ve svém nejčerstvějším hodnocení radost: za její nakládání s penězi ji ocenila velmi vysokou známkou A/A-1. Ostrava má i v době celosvětové finanční krize nejlepší hodnocení za hospodaření ve své historii.
„Rozpočet Ostravy musel být pro letošní rok snížen o dvě miliardy korun, město zostřilo úsporný režim, který vztáhlo na své obvody, příspěvkové organizace i obchodní společnosti. Současně pokračovalo v důležitých investicích a neomezilo služby občanům. Výsledkem je úspěch, jakého Ostrava dosud nikdy nedosáhla,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.
„Chtělo by se říci, že je to husarský kousek, ale ve skutečnosti jde o výsledek čtyřleté práce a konzervativního přístupu k rozpočtu, na který jsme se v ohrožení krizí dívali ještě přísněji,“ doplnil ji náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance Lukáš Ženatý.
Ostrava si podle agentury Standard & Poor´s polepšila ve všech ukazatelích, které se běžně u velkých měst hodnotí. „Podle našeho mínění má Ostrava velmi dobrou pozici. Rozhodnutí ratingového výboru odráží pružnost rozpočtových operací města. Vedení města se zaměřuje na ekonomický rozvoj a růst kvality života,“ uvádí se mimo jiné ve zprávě Standard & Poor´s Rating Services, která při hodnocení vychází z podrobného prověření hospodaření města, jeho finanční strategie, situace a plánů.
Agentura Ostravu považuje za ekonomicky stabilní město. „Je to odpověď na otázku, jestli budeme schopni financovat rozvoj Černé louky nebo stavět fotbalový stadion,“ doplnil náměstek Ženatý.