Ročenka představuje průřez českou architekturou | E15.cz

Ročenka představuje průřez českou architekturou

Letos již podeváté podává zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru ročenka české architektury Česká architektura 2007–2008, která je určená jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.

Autorem letošní ročenky se stal brněnský architekt Svatopluk Sládeček, který se ve svém úvodním slovu zamýšlí: „Občas, když mě udolává množství odborných popularizujících publikací a periodik, si uvědomím, že výsledky práce architektů jsou – na rozdíl od řady jiných lidských činností – pevně svázány s místem svého zrodu a není úplně samozřejmé, že o sobě dají vědět. Psaní o nich je tedy odedávna nezbytností kvůli výměně zkušeností mezi profesionály a i pro informace určené laické veřejnosti.“ Podle jeho názoru nyní česká scéna nenabízí žádné převratné novinky a nenajdeme na ní výrazný směr či hnutí, na které by se mohla veřejnost a média zaměřit. „Jsem ale přesvědčen, že pokud zde má vzniknout přesvědčivý a osobitý projev se širokým autorským zázemím, musí mu předcházet nesmlouvavé úsilí o řešení základních architektonických úloh. Do knihy jsem se snažil vybrat stavby, u kterých takové úsilí rozeznávám,“ dodal Svatopluk Sládeček.

#####Prezentace celkem 35 projektů

Ateliér Svatopluka Sládečka obeslal po vyzvání, aby sestavil publikaci, na 200 architektonických ateliérů, aby od nich získal podklady staveb. Asi 120 staveb pak samotný architekt viděl na vlastní oči, a jak poznamenává, vytřídit z toho jen 35 staveb není vůbec jednoduché. Navíc publikování stavby v této knize považuje za završení její existence. Takže jeho klíčem k výběru byly stavby, které mají téma a jsou obecně zajímavé. Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich, Stavby, prezentuje 35 vybraných a typologicky rozmanitých objektů. Podobně jako v předchozích vydáních je značná část kapitoly věnována stavbám pro bydlení. Ke každé stavbě je připojen drobný komentář, zdůvodňuje, proč je zařazena do publikace, všímá si, co je na konkrétní stavbě zajímavé. V kapitole Názor hovoří I. Kovačevič, spoluzakladatel Centra pro středoevropskou architekturu. Třetí kapitola, Faktografie, přináší statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba, nemovitosti). A dále ocenění vybraných osobností (M. Baše, J. Kadlec) za celoživotní dílo, výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů.

Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí v architektuře a designu, seznam literatury vydané za uplynulé období a vybrané tituly doporučené M. Dullou.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!