Rušení roamingu v EU má trhliny: operátoři zkouší využít výjimky

Zdroj: profimedia.cz

Ilustrační foto
Mobil, ilustrační foto
Internet v zahraničí: Jak se připojit na dovolené
5
Fotogalerie

Sen Evropské unie o brzkém bezroamingovém prostoru ztrácí své obrysy. Jednotliví operátoři mohou do 15. června  žádat o výjimky z pravidel. Pokud pak národní telekomunikační úřady těmto žádostem vyhoví, operátoři budou moci své roamingové služby nabízet za příplatek. Řada dalších pak pravidlo hodlá obejít nabídkou domácích balíčků bez roamingové funkce.

Pravidla Roam Like at Home, které zavádějí jednotné ceny hovorů, SMS i mobilních dat v rámci unie, mají v EU začít platit ve čtvrtek. Pravidla však povolují výjimky těm poskytovatelům, kteří prokáží příslušnému národnímu regulačnímu orgánu, že po přijetí pravidel nebudou moci kompenzovat skutečné nebo předpokládané náklady na poskytování roamingových služeb.

Tato výjimka má podle Evropské komise zabránit negativním dopadům velmi nízkých cen služeb v některých zemích EU. Příplatky však podle ní budou nižší než v současnosti. 

Podle informací serveru New Europe přijalo žádosti o výjimku již deset národních regulačních úřadů v Evropě, mezi nimi také Český telekomunikační úřad. “ČTÚ v současné době analyzuje několik žádostí od českých mobilních virtuálních operátorů,” sdělil úřad a dodal, že konečná rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí výjimek se žadatelé dozví v následujících týdnech.

Dva ze tří hlavních českých operátorů. Vodafone a T-Mobile, již zavedli roamingové volání a mobilní data v EU za jednotnou cenu v neděli, O2 se svým krokem čeká až na hraniční termín 15. června. 

Minimálně jednu žádost o výjimku přijal také slovenský Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, k rozhodnutí hodlá dospět nejdříve 15. června. Finský telekomunikační úřad v současnosti zpracovává dokonce čtyři žádosti. Na dotaz serveru New Europe, zda budou poplatky za roaming účtovány i po 15. červnu, sdělil například rakouský úřad, že “není možné s jistotou tvrdit, že žádné příplatky nebudou po tomto datu účtovány.” 

O výjimky svůj domácí úřad nebudou podle svých slov žádat telekomunikační giganti Three a Vodafone. “Na rozdíl od všech ostatních sítí nabízíme již dnes roaming na území EU bez jakýchkoliv dodatečných nákladů,” sdělil britský operátor Three na dotaz serveru a dodal, že “jejich ambicí je a vždy bylo zrušení poplatků za roaming.”

Ani jeho britský konkurent Vodafone se podle svých slov regulacím bránit nebude. “Společnost Vodafone již na evropských trzích nabízí služby odpovídající pravidlům Roam Like at Home a bude postupovat v souladu s unijními regulacemi roamingu platnými od 15. června 2017,”odpověděl na dotaz Vodafone. Na druhou stranu však britský operátor přiznává, že plánuje zákazníkům nabídnout také domácí tarify.

Právě pomocí těchto domácích tarifů se řadě operátorů nejspíš podaří regulacím částečně vyhnout. Podobné balíčky jsou tak  již připravovány i pro českého zákazníka. “Implementace principů Roam Like at Home se v České republice mezi operátory liší, a proto některé z nich mohou začít od 15. června 2017 nabízet národní tarify bez roamingu. Jeden z operátorů například plánuje poskytování datových služeb pro datové SIM karty pouze v České republice bez roamingu,” sdělil ČTÚ.

Podle Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) mohou být tyto plány určeny pouze pro využití v domácí zemi, nesmí obsahovat možnosti roamingu ani různých roamingových doplňků. Pokud by se tak stalo, budou tyto plány podléhat předpisům Roam Like at Home. 

Video placeholde
Internet v zahraničí: Jak se připojit na dovolené • Živě.cz