Suškovy rezavé květy prorůstají centrem DOX

Čestmír Suška: Outside / Inside

Čestmír Suška: Outside / Inside Zdroj: Jan Mudra

Čestmír Suška spolu s Centrem současného umění DOX si navzájem připravili milé překvapení v podobě expozice Outside / Inside. Suška tak uzavírá další etapu své tvorby z pohledu sochaře experimentátora a DOX se může pochlubit skvěle nainstalovanými monumentálními objekty, jež si samy říkají o umístění na terase a ve věži industriální architektury. Umělec i provozovatelé DOX si mohou navzájem podat ruce, tato výstava se totiž mimořádně povedla.

Těžiště expozice tvoří dosud nevystavované práce z let 2008 až 2012 a uzavírá ji autorův úspěšný projekt Rezavé květy. Monumentalita venkovních objektů (outside) a jejich perfektní zpracování je unikátem v současném českém sochařském umění. Kdo se například z mladých konceptualistů může pochlubit tak precizně odvedenou prací? Outside objekty jsou umístěny na terase a inside doplňují postup výroby ve věži DOX. Na nádvoří centra je vztyčeno točité schodiště v podobě rozhledny.

Svébytný vnitřní prostor každého z objektů žije ve svém vakuu a vtahuje do svého středu pohledy návštěvníků. Zajímavostí jsou mutace vzorů, jež plošně rozkládají železnou hmotu do krajkových elementů. Kombinace prostorových skladeb otevírá několikanásobnou sérii na stejné téma. Variace v tomto případě nezahlcuje, naopak vyzdvihuje autorův záměr.

Průmyslové nádrže nejsou nijak vhodným objektem k uskladnění, a proto výběr galerijního prostředí je na místě a otázkou jen zůstává, co bude s těmito velkolepými květy dále po instalaci. Možná by se měl sběrný kovový odpad vrátit, odkud přišel. Byla by to určitě poeticky záslužně zrealizovaná tečka za tímto fascinujícím projektem.

Čestmír Suška: Outside / Inside

Centrum současného umění DOX

Výstava trvá do 31. srpna
Hodnocení: 100 %

Autorka je spolupracovnicí redakce