Univerzitou PSJ prošlo přes 250 zaměstnanců | E15.cz

Univerzitou PSJ prošlo přes 250 zaměstnanců

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dlouhodobý vzdělávací projekt UNIVERZITA PSJ je završen. Dosáhl stanovených cílů a významně přispěl ke vzdělávání zaměstnanců akciové společnosti PSJ. Na jeho realizaci získala společnost PSJ prostředky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V nadcházejícím období na tento projekt plynule naváží další vzdělávací aktivity, kterým se společnost PSJ systematicky věnuje již řadu let.

UNIVERZITA PSJ byla od března 2010 do listopadu 2011 zaměřena na významné rozšíření dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců akciové společnosti PSJ. Projekt zaměstnancům společnosti nabízel rozsáhlé profesní vzdělávací programy v těchto oblastech:
• akademie pro talenty
• program pro liniový management
• program pro interní kouče – školitele
• dovednosti pro kancelář
• IT dovednosti
• angličtina
Vzdělávacích programů se účastnilo bezmála 300 zaměstnanců, a to od stavbyvedoucích přes administrativní pracovníky a střední management až po vyšší vedoucí funkce. Zdůraznění si zaslouží zejména program Manažerské akademie, jehož cyklus byl ukončen akreditovanou zkouškou.

„V průběhu projektu jsme se snažili o maximální využití distančních prostředků, které jsme v rámci dotace obdrželi. Vzhledem k tomu, že jsme jako stavebníci výrazně projektově a zakázkově orientovaná firma, bylo jedním z nejtěžších úkolů naplánovat logistiku obsazování jednotlivých skupin v souladu s projektem a potřebami společnosti. Díky tomu, že se vzdělávání zaměstnanců dlouhodobě věnujeme, se nám podařilo splnit nejen zadané indikátory, ale současně načerpat i nové zkušenosti. Věřím, že v budoucnosti přispějí k dalšímu rozvoji zaměstnanců společnosti PSJ,” zdůraznil Mgr. Karel Bezděka, personální ředitel PSJ a.s..

Projekt – kromě vzdělávacích aktivit – přinesl společnosti PSJ, a.s., také úplnou novinku: za finanční prostředky z dotace projektu byla pořízena „ODBORNÁ KNIHOVNA UNIVERZITY PSJ”. Tato unikátní firemní knihovna nyní čítá 317 svazků zaměřených na odborné vzdělávání zaměstnanců firmy v oblasti managementu, personalistiky, počítačových dovedností, efektivní administrativy a samozřejmě souvisejících oborových témat ze stavebnictví.

Personální ředitel PSJ Karel Bezděka pro zajímavost dodává: „Jako každá řádná knihovna, má i ta naše standardní knihovní a půjčovní řád. Chceme, aby ji zaměstnanci maximálně využívali, seznam publikací je k dispozici samozřejmě i na našem intranetu.“
Na otázku, zda očekává, že i tato knihovna bude řešit chronické „nevraceče“ knih personální ředitel s úsměvem dodává: „I s tímto jsme museli při zavádění provozu knihovny počítat. Věříme ale, že nástroje, které jsme pro případ nevracení knih preventivně připravili, nebudeme muset použít. Našim pracovníkům věříme.“

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video