Úpravna vody Meziboří podstupuje rozsáhlou rekonstrukci | e15.cz

Úpravna vody Meziboří podstupuje rozsáhlou rekonstrukci

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Projekt Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Meziboří byl zahájen. Jde o letošní největší plánovanou investiční akci Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Dokončení prací se plánuje v červnu 2015, uvedla firma.

„Poté, co jsme v období 2005 až 2010 splnili požadavky nové legislativy v oblasti čištění odpadních vod ve městech a obcích nad 2000 obyvatel, přesunuli jsme výrazně těžiště aktivit k realizaci opatření v oblasti výroby a distribuce pitné vody,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák. „Rekonstrukci úpravny vody Meziboří jsme naplánovali ve dvou stupních, kdy bude úpravna pracovat s omezením výkonu. Výpadek výkonu úpraven vod Jirkov a Meziboří bude v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, především zvýšeným výkonem na úpravně vody Šumná,“ dodává.

Projekt řeší doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, rekonstrukci akumulační nádrže pod pískovými filtry a souvisejícího armaturního prostoru, doplnění a modernizaci chemického hospodářství. Součástí je rekonstrukce akumulace upravené vody 4 x 2125 metrů krychlových a čerpací stanice Meziboří. Dojde rovněž k celkové stavební rekonstrukci objektu úpravny, kterou se ovšem nezmění systém dopravy vody do vodovodního systému ani systém odvádění odpadních vod z úpravny.

Stavbu ve finančním objemu přes 286 milionů korun (včetně DPH) realizuje Sdružení úpravna vody 2012, které tvoří společnosti SYNER, ARKO TECHNOLOGY, VATECH WABAG a KUNST. „Stejně jako na našich předchozích stavbách pro Severočeskou vodárenskou společnost garantujeme, že společně s naším partnerem ve sdružení zajistíme práce při minimalizaci odstávek v zásobování vody pro obyvatelstvo a bez výrazného narušení procesu čištění. Ve spolupráci s projektantem budeme naplňovat cíle – zefektivnění čistícího procesu, zejména snížení obsahu manganu výstavbou nových částí linky včetně doplnění chemického hospodářství, zefektivnění řídícího procesu vodárny a kvalitní obnovu stavebních konstrukcí a sítí,“ poznamenává za vedoucího účastníka sdružení zhotovitelů generální ředitel SYNER Martin Borovička.

Úpravna vody Meziboří spolu s dalšími zařízeními zajišťuje výrobu pitné vody pro potřeby Severočeské vodárenské soustavy v Ústeckém kraji. Je určena především pro zásobování Litvínova a jeho nejbližšího okolí. Byla postavena v letech 1954 - 1963 jako součást rozsáhlého vodního díla Fláje. Její maximální výkon byl 800 litrů za sekundu. V 80. - 90. letech na úpravně proběhly dílčí rekonstrukce vápenného hospodářství, pískové filtrace a vodojemu prací vody, výstavba nové reakční nádrže a rozšíření čerpací stanice pro Meziboří. Postupné zhoršování kvality vstupní surové vody přivedlo SVS jako jejího vlastníka k rozhodnutí doplnit a modernizovat na úpravně používanou technologii, při současném snížení maximálního výkonu na v současnosti reálných 550 litrů za sekundu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery