Výročí týdne: Americký světec z Prachatic symbolizuje propojení kultur a národností

Památník Jana Nepomuka Neumanna, který byl prohlášen za svatého v roce 1977.

Památník Jana Nepomuka Neumanna, který byl prohlášen za svatého v roce 1977. Zdroj: Wikimedia

První svatořečený Američan nebo jediný svatořečený muž amerického občanství, takové tituly se pojí se jménem Jana Nepomuka Neumanna. Narodil se před 210 lety 28. března 1811 v Prachaticích a nikoli náhodou ho rodiče pojmenovali právě po českém světci.

Jan Nepomuk byl po matce Čech, po otci Němec, ale národnost tehdy zajímala málokoho. Důležitější bylo, že oba rodiče byli hluboce věřící. Po maturitě váhal mezi medicínou a teologickým seminářem. Na maminčino přání zvítězil seminář.

Studia teologie, filozofie a přírodních věd dokončil v Praze. Během studií se dočetl o amerických misiích a cítil, že i on je předurčen pro misijní služby. Uměl německy, česky, řecky, latinsky, rychle se doučoval anglicky a španělsky. Vyskytla se však překážka, kterou nikdo nečekal. Pro nadměrný počet kněží bylo jeho svěcení odloženo a on tak nemohl do služby.

Přesto se vydal do Ameriky a začátkem června 1836 se vylodil v New Yorku. Byl odhodlaný obcházet americké diecéze a hned v té newyorské se mu dostalo požehnání. Jan předpokládal, že se bude několik měsíců připravovat na svou budoucí práci a také na přijetí svátosti kněžství. Té se mu však dostalo již za dva týdny.

Nepomukovi bylo 25 let a hned získal pověření pracovat poblíž Niagarských vodopádů u města Buffalo. Působil nejen mezi usedlíky a přistěhovalci, ale i mezi indiány. Věnoval se zejména péči o chudé, zakládal školy, nemocnice, sirotčince, a dokonce i seminář ve Filadelfii. A také kostely, kterých založil přes osmdesát.

Ve 41 letech se stal čtvrtým filadelfským biskupem. Ve funkci založil první katolickou diecézní vzdělávací soustavu ve Spojených státech. Zůstával však stále skromným a pokorným. Když ho v roce 1860 na filadelfské ulici postihl infarkt, nikdo v jeho chudém vzezření nepoznal biskupa.

Stal se symbolem spojování různých kultur a národností a dodnes je inspirující osobností. V roce 1977 byl prohlášen za svatého. Je pohřben ve filadelfském kostele sv. Petra, ve kterém je umístěna i jeho svatyně včetně malého muzea.