Výročí týdne: Union Jack. 415 let symbolu síly i popkultury

Počátek Union Jacku můžeme datovat k 12. dubnu 1606

Počátek Union Jacku můžeme datovat k 12. dubnu 1606 Zdroj: Profimedia

Patří mezi nejznámější vizuální symboly světa, je znakem síly a impéria, ale též populární kultury, módy nebo dorozumívacího jazyka po celém světě, angličtiny. Tím symbolem je britská vlajka alias Union Jack.

Britská vlajka pochopitelně není výtvorem geniálního grafika, ale evolucí různých vlajek zemí, které i dnes tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Počátek Union Jacku můžeme datovat k 12. dubnu 1606, kdy král Jakub VI. svým dekretem potvrdil podobu nové vlajky.

Král Jakub byl původně skotským panovníkem, který však zároveň zdědil anglický trůn. Po vytvoření personální unie mezi oběma královstvími vyvstal problém, jaké vlajky používat na svých námořních lodích. Námořníci vyvěšovali vlajky obě, skotský svatoondřejský kříž (bílý kříž naležato v modrém poli) i anglický kříž svatého Jiří (červený kříž v bílém poli). Vznikaly tak půtky kvůli tomu, jaká vlajka má být na stěžni níže a jaká výše. Ta umístěná níže byla pochopitelně vnímána jako symbol země podrobené vlajce výše.

Jakubovi heraldici tak sestavili kombinaci vlajek obou. Ta je velmi podobná vlajce současné, ale ne úplně. Na současnou podobu došlo až roku 1801, kdy bylo dokončeno začlenění sousedního ostrova Irska. Union Jack byl doplněn ještě o vlajku svatého Patrika, červený diagonální kříž. Třebaže Irsko již není součástí Velké Británie, podoba Union Jacku se už neměnila. Opomenuti tak zůstali pouze Velšané, kteří doplatili na připojení k Anglii již v 16. století.

Malou záhadou zůstává samotné pojmenování vlajky, respektive původ slova Jack v názvu. Mnozí historici přišli s různými teoriemi, nicméně za nejpravděpodobnější se označuje původ ze slova Jackstaff, tedy lodní stožár na přídi lodi, na který se vyvěšovala národní vlajka. Ostatně v době vzniku bylo užití vlajky nejvýznamnější právě na moři.

Union Jack dnes zůstává zachován na vlajkách mnoha britských závislých území, ale je i součástí vlajek dnes nezávislých zemí jako například Austrálie nebo Nového Zélandu.