Výstava na Mariánském náměstí připomene výroční 100 let od vzniku Velké Prahy

Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy Zdroj: Wikipedie

Pražský magistrát připravil ve spolupráci s pražským Archivem výstavu Velká Praha - 100 let od sloučení Prahy s předměstími, která při příležitosti letošního výročí přiblíží veřejnosti okolnosti zásadní rozšíření hlavního města v jeho historii. Výstava bude volně k vidění od 1. do 30. dubna 2022 na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice.

Před sto lety, konkrétně 1. ledna 1922, vstoupily v účinnost celkem tři zákony z roku 1920, kterými byla Praha spojena s 37 blízkými i vzdálenějšími předměstími do jednoho územního a správního celku, Hlavního města Prahy. Završilo se tak úsilí několika generací pražských politiků o sloučení měst a obcí v pražské aglomeraci do jednoho silného a funkčního města, do tzv. Velké Prahy. Venkovní panelová výstava na Mariánském náměstí, kterou přichystal Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, nyní toto výročí připomene.

Na osmi oboustranných panelech je v české, ale i anglické verzi z různých úhlů pohledu představen rozvoj Prahy v období mezi dvěma světovými válkami. Tento časový úsek autoři výstavy vybrali záměrně, protože právě tehdy se hlavní město běžně nazývalo souslovím Velká Praha. A zároveň se v této době podařilo vytvořit z původně nesourodého útvaru tvořeného různě rozvinutými městy a vesnicemi reprezentativní velkoměsto s prosperujícím hospodářstvím a rozsáhlou domovní zástavbou propojené dopravní infrastrukturou i sítěmi, které poskytovalo obyvatelům zdravotní a sociální péči i dostatek kulturního a sportovního vyžití.

Zásadní podíl na tomto úspěšném rozvoji měla tehdejší městská správa a její reprezentanti. Zastupitelé a především městští úředníci totiž byli ti, kdo uskutečňovali faktické sjednocení Velké Prahy, což dodnes není všeobecně známo. Výstava na Mariánském náměstí se proto snaží tento dluh napravit tím, že počinům městské správy věnuje větší část prostoru. Autoři výstavy pak neopomíjejí připomenout ani tehdejší projekt evropského významu, kterým bylo vybudování Masarykových domovů – Sociálních domovů hlavního města Prahy v Krči, kde v současnosti sídlí Fakultní Thomayerova nemocnice, anebo výstavbu řady nových moderních škol v připojených územích.

V neposlední řadě jsou však v rámci výstavy nastíněny i méně úspěšné okamžiky v dějinách moderní Prahy, jakými byly například hospodářská a politická krize ve 30. letech minulého století či důsledky válečného a poválečného vývoje.