Akcie, měny & názory Jany Steckerové: ECB kritizuje růst tržních úrokových sazeb

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka Zdroj: Profimedia

K jednacímu stolu dnes zasedne Evropská centrální banka. Tu začal znepokojovat růst výnosů dluhopisů na finančních trzích, což dokládá záplava výroků, která se z její strany na toto téma snesla. Je tak více než pravděpodobné, že vývoj úrokových sazeb na finančních trzích bude ústředním tématem i nadcházejícího zasedání.

Vyjádření centrálních bankéřů by se dala shrnout tak, že růst úrokových sazeb a výnosů je v pořádku, pokud je opodstatněn rostoucí inflací, očekáváním lepší výkonnosti ekonomiky a nezhoršuje „výhodné podmínky pro financování“, potažmo neohrožuje hospodářský růst. Zde by si ale ECB měla ujasnit, co termínem „výhodné podmínky“ vlastně myslí, a jaká úroveň růstu výnosů by již ekonomiku mohla ohrožovat. V tomto směru by možná bylo lepší zabývat se reálnými úrokovými sazbami než nominálními.

Ty totiž zatím příliš nerostou a vzhledem k očekávanému vyššímu tempu inflace budou ty s kratší dobou splatnosti spíše klesat. Aby byl jejich dopad do reálné ekonomiky viditelný, musely by navíc stoupnout nejméně o padesát bazických bodů, což se zatím neděje.

Nominální úrokové sazby ale v nadcházejícím období pravděpodobně porostou. Nahoru je potáhnou výnosy amerických dluhopisů i rostoucí inflační očekávání v eurozóně. Pokud tedy ECB bude chtít tomuto vývoji zabránit, měla by místo verbálních intervencí začít skutečně konat.

Logickým krokem by tak bylo zvýšení nákupů aktiv v rámci stávajícího pandemického programu. I tak má ale ECB v boji s rostoucími výnosy šanci pouze v krátkém období. V delším horizontu ji optimisticky naladěný trh převálcuje.

Autorka je analytička Komerční banky.