Daniel Kroupa: Lídři se nebudou muset upínat k utopistickým vizím

Daniel Kroupa

Daniel Kroupa Zdroj: profimedia.cz

Daniel Kroupa
2
Fotogalerie

Nový a nemilosrdně pravdivý pohled na současný stav společnosti odhalí reálné potřeby reforem.

Je to spíše hravá představa. Osobní, napůl vážná. Vize pro českou politiku a společnost, co by se mohlo a mělo změnit, aby se poměry v naší zemi v nadcházejících letech zlepšily. Pokud filozof na takovou hru přistoupí, sotva může s vizí začít jinde než ve filozofii.

Žít, trpět a šířit

Nuže, dejme tomu, že kritické promýšlení evropské duchovní tradice povede nikoli k vytvoření nové ideologie, ale k novému porozumění vyšším duchovním hodnotám, které obnoví jejich inspirativní sílu pro život jednotlivce i společnosti. Tyto hodnoty probudí, zejména v mladých lidech, ochotu pro ně žít, trpět a šířit je dále. Nadšení mladí umělci je s novou tvořivou energií transformují do nové vlny poezie, prózy, výtvarné i múzické produkce a nová vlna českého filmu bude sbírat ocenění nejen na festivalech, ale i u diváků.

Nový a nemilosrdně pravdivý pohled na současný stav společnosti odhalí reálné potřeby reforem a ti, kteří se chopí iniciativy, se nebudou muset upínat k žádným utopickým vizím. Vynoří se také noví, demokratičtí lídři, kteří založí nové hnutí a budou se snažit uskutečňovat politiku založenou na mravních základech v tradici Tomáše Garrigua Masaryka a Václava Havla.

Vzdělání pro budoucnost

S nástupem k moci tito politici svolají setkání rozhodujících politických stran, zástupců podnikatelů a zaměstnanců, s nimiž se uzavře dohoda o vytvoření dlouhodobého hospodářského rámce. Zahrnovat bude přijatelné podmínky pro zaměstnance, stabilní podmínky pro podnikání, limity pro zvyšování daní a prostor pro úpravy podle stranických přístupů. Dohodne se podoba důchodové reformy, ozdravení veřejných financí a dlouhodobý cíl hospodaření bez deficitu.

Vítězné hnutí představí vládní program, v němž, kdybych do toho měl co mluvit, bych rád viděl především reformu vzdělávacího systému. V něm by měla být rovnováha mezi výchovou k obecně lidským hodnotám, vzděláváním k demokracii a přípravou na profese, které budou lidé vykonávat v současném století.

Program by měl také obsahovat výraznější podporu základního vědeckého výzkumu, podporu živé kultury, program na odstranění bídy, odbourávání nadbytečných regulací v právním řádu, zjednodušení a zpřesnění potřebných regulací, posílení systémové nezávislosti soudnictví. Kroky, které přispějí k tomu, aby se zvýšila kompetence soudců, předvídatelnost rozsudků a zkrátily se lhůty jednání, odstraňování byrokratické zátěže pro podnikání, zrychlení stavebního řízení.

Síla bránit hodnoty

Jasné vědomí hodnot, pro které žijeme, pro které jsme ochotni trpět, a hodnot, které je třeba prosadit v politice, probudí ve společnosti rovněž silnou vůli je bránit. Výdaje na obranu se proto zvýší na dvě procenta a vytvoří se efektivní systémy obrany proti kybernetickým hrozbám a proti hybridním formám války.

Rusko i Čína pochopí marnost svého úsilí ovládnout českou politiku a hospodářství. Česká republika přijme v co nejkratší době euro, připraví program reformy Evropské unie tak, aby se posílily demokratické principy jejího fungování, aniž by byla narušena svébytnost členských států. Unie se stane aktivním hráčem v globálním měřítku, tak, aby bránila hospodářské zájmy a udržela spravedlivý mír.

Daniel Kroupa (70)
Maturoval roku 1968 na SPŠST a téhož roku zahájil studium na ČVUT, které ukončil v roce 1970. Pracoval jako čistič výloh, propagační redaktor, topič či strojník. Podepsal Chartu 77. Byl jedním ze zakladatelů ODA a jejím předsedou, která fungovala jako součást Občanského fóra a spolu s OF její politici nastupovali do prvních polistopadových voleb. Byl poslancem Federálního shromáždění a Poslanecké sněmovny, senátorem i poslancem Evropského parlamentu. Přednášel na UK politickou filozofii, v letech 2005 až 2015 byl vedoucím katedry politologie a filozofie na ústecké FF UJEP.