Glosa Jany Havligerové: Vzdělání typu 4.0

Pracovník

Pracovník Zdroj: profimedia.cz

Pracovník
Pracovník
Pracovník
4
Fotogalerie

Čelní představitelé politiky, byznysu i odborů na mezinárodní konferenci v Olomouci probírali, jak moderní technologie změní Česko. Ze Strategického rámce politiky zaměstnanosti vyplývá, že do roku 2030 ubude v tuzemském hospodářství kvůli digitalizaci, robotizaci a sdílené ekonomice 400 tisíc pracovních míst.

Největší úbytek bude mezi pracovníky, kteří obsluhují stroje nebo pracují jako montéři. Právě ty v příštích letech nahradí roboti nebo jiné supermoderní technologie. Nová místa samozřejmě vzniknou, jejich struktura ale bude odlišná.

Proto bude nutné více se zaměřit na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců. O nutnosti vzdělávání, které by více odpovídalo „trendům a výzvám trhu práce 4.0“, zaznělo na konferenci mnoho úvah. Škoda že když se při jiných příležitostech diskutuje o školství, žhavým tématem a největší starostí je, zda do rozvrhů školáků znovu zařadit dílny.