Glosa Jaroslava Bukovského: Čínské peníze už nevoní

Globální apetit po nákupech firem loni upadl. Mnohdy platné heslo: za vším hledej Peking, platí i zde. Čínští vládci loni zapověděli pod hrozbou tvrdých trestů svým firmám investice do vybraných odvětví ekonomik za Velkou zdí. V mnoha případech tak Peking činit vůbec nemusel, svět se totiž před čínskými penězi mezitím začal uzavírat.

Politiku dvojích peněz rozjel jako první Washington. Série několika loňských stopek, které před čínské akvizice na americké půdě postavil tamní regulátor, vyvrcholila letos zablokováním obrovského nákupního záměru čínského giganta Ant Financial.

Z bezpečnostních důvodů zavřela dveře pro investice Pekingu ve strategických odvětvích i Austrálie. Vlivem čínských peněz na svou ekonomiku se naopak naštěstí nemusejí zabývat země, kde zůstalo pouze u velikášských planých příslibů. Tedy třeba Česko.