Jasné slovo Martina Čabana: Český Babylon

Video placeholde

Čím zhřešily české politické špičky nevíme, ale trest na ně přišel strašlivý. Z ničeho nic začaly mluvit několik jazyky najednou. Průměrný počet názorů na jednoho vrcholného politika výrazně přesáhl přijatelnou hodnotu.