Máme ještě fiskální politiku nebo už jen účtujeme? - komentář ekonoma Slaného | e15.cz

Komentář Martina Slaného: Máme ještě fiskální politiku nebo už jen účtujeme?

Martin Slaný

Martin Slaný

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

České ministerstvo financí odložilo listopadovou makroekonomickou prognózu na leden. Tento zdánlivě neškodný a na první pohled logicky znějící krok – v době vysoké nejistoty se dle ministryně Aleny Schillerové nedají dělat zdárné predikce – je však chybný a symbolizuje nekoncepční přístup vlády k fiskální, respektive obecně k hospodářské politice. Právě v této době je prognóza ekonomiky nejen pro rozpočet zcela klíčová.

Pokud je dobré ekonomické počasí, je možné se vést bez nějaké velké vize a stačí nedělat velké chyby. Ty malé přebije ekonomická konjuktura a v době blahobytu je i méně pozorných kritických očí. Pokud ale přijde krize, projeví se často naplno nekoncepčnost hospodářské politiky, absence strategie a s mínusovými znaménky se znásobí všechny předešlé přešlapy a nedodělané úkoly.

Problémem tak dnes není množství vnějších neznámých parametrů, zvyšující nejistotu té či oné makroekonomické predikce (samozřejmě jich bývá v krizi více než v době poklidného ekonomického počasí) a potažmo nejistotu rozpočtových parametrů. Problémem je, že tím hlavním neznámým parametrem v ekonomice je chování vlády a potažmo fiskální politiky. Odkládání prognóz a absence alespoň nějaké hospodářské strategie je rezignací na podstatu fiskální politiky, ze které se tak stává jen pasivní účtování, které se v našem případě snaží jen udržovat status quo a alespoň částečně tak vzbudit v ekonomických subjektech dojem, že se krize někdy přežene.

To, co potřebuje česká ekonomika, ale není přečkat krizi v úkrytu. Potřebuje rychlou realokaci zdrojů. Pro ni potřebuje soukromý sektor určitou volnost a prostředky, které by mohl získat i na úkor deficitu tím, že by vláda odložila a posléze snížila či odpustila některé daně, a zásadně ekonomiku deregulovala a odstranila z ní stav udržující dotace (zejména na trhu práce). Bohužel vláda zvolila primárně cestu opačnou.

Svět se za poslední měsíce zásadně změnil a na nikoho nečeká. Místo toho, aby si zejména veřejný sektor utáhl nyní opasky, zdá se, že bude naopak jedním z vítězů celé krize. Na plné čáře vítězí pohled, že je třeba více veřejně poskytovaných statků, více zaměstnanců veřejného sektoru s ještě vyššími platy, že z krize nás dostanou dotace či veřejné (to je chytřejší než soukromé) investice a že je neoddiskutovatelnou nutností budování nadměrných kapacit (zásob) všeho možného. K tomu vláda přidává další masivní běžné výdaje. To vše zesiluje dlouhodobý problém českého rozpočtování – vysoké mandatorní výdaje.

V návrhu rozpočtu na příští rok je ostatně celkem 1371,5 miliardy korun mandatorních či kvazimandatorních výdajů, což je 76 procent celkových rozpočtových výdajů, a přes 92 procent rozpočtových příjmů. Přibližujeme se tak situaci, kdy bez vysokých schodků nebudeme schopni financovat ani výdaje mandatorní povahy.

Vládu nemůže uchlácholit ani dojem, že si dnes snadno a levně půjčí. To se může rychle změnit. Investoři budou čím dál více zohledňovat skutečnou ekonomickou realitu a dynamiku veřejných financí. V malé otevřené ekonomice, s mělkým finančním trhem, v níž podíl zahraničních držitelů dluhu roste, se může z dnes zdánlivě neškodného rychle stát prvek finanční nestability. A další nestabilitu si dovolit nemůžeme. Inspirujme se v tomto třeba německým rozpočtem na příští rok. Je ukázkou toho, jak to vypadá, když v hospodářské politice vláda ví, kam chce jít.

Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video