Komentář Michala Čupy: Co takhle 5G aukci odložit? | e15.cz

Komentář Michala Čupy: Co takhle 5G aukci odložit?

Michal Čupa

Michal Čupa

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Nastupující mobilní 5G sítě jsou bezesporu rozhodující infrastrukturou pro zajištění konkurenceschopnosti našeho hospodářství a přechod od „montoven“ k inovativnímu průmyslu s vysokou přidanou hodnotou. Správná implementace 5G je jednou z kritických podmínek pro náš budoucí úspěch. Má to ale svá ale.

Zavedení 5G vyžaduje přidělit provozovatelům nová kmitočtová pásma, což zajišťuje takzvaná kmitočtová aukce. Vláda schválila návrh podmínek aukce v dubnu a detailní podmínky byly připraveny regulátorem v polovině roku. Regulátor nyní tlačí na spuštění kmitočtové aukce již v lednu. 

Aukce může být úspěšná jen tehdy, když její podmínky budou nastaveny správně a povedou k naplnění strategických cílů České republiky v telekomunikacích. Zádrhel je v tom, že taková strategie se nyní pod taktovkou ministra Havlíčka teprve rodí, zatímco podmínky aukce - taktika - jsou hotové. 

Snaha Havlíčkova týmu je chvályhodná, protože dohání hříchy minulosti. Původní požadavek Evropské komise totiž požadoval zpracovat strategii již v roce 2017. Pokud se tedy aukce rozjede (při absenci strategie) znamená to, že nejprve vyprodáme kmitočty a teprve pak budeme zjišťovat, co jsme od 5G vlastně chtěli. Proto jediné správné řešení je nejprve schválit strategii a následně vypsat aukci. Jiný postup nemá logiku. Navíc máme pouze jedinou šanci udělat vše správně. 

Kmitočty, které tato aukce přiděluje jsou zejména ty, které uvolnil přechod na nový televizní standard DVB-T2. A na dlouhou dobu žádné další kmitočty nebudou. Pokud se tedy dopustíme chyby, nelze ji napravit. A místo posunout hospodářství do 21.století zůstaneme omezeni informační dálnicí à la D1. Nepochybně katastrofická vize. Naneštěstí celkem pravděpodobná. 

Klíčem úspěchu je konsolidace sítí

Poslední kmitočtové aukce v letech 2013 a 2016 zjevně nedokázaly vytvořit dobře fungující trh. Ostatně proto jsme nyní nespokojeni se stavem věcí v oblasti mobilních dat. Připravovaná aukce tvrdošíjně kopíruje nesmysly, které doprovázely aukce předchozí. Mezi ně patří preference pro případného nového hráče (který zřejmě nepřijde) nebo usměrnění rozvoje sítě do „bílých míst“, kde zase nasazení 5G nemá smysl.  Připravené podmínky aukce naopak neřeší zásadní otázku, která souvisí s konsolidací sítí. Na tento problém českého trhu v srpnu upozornila Evropská komise. Také tato aukce je sázkou na málo pravděpodobný příchod dalšího operátora. Vychází se přitom z hypotézy, že více operátorů přinese více výhod koncovým zákazníkům. Tato hypotéza není podložena žádnými fakty. Více operátorů také automaticky neznamená, že na stávajícím trhu pokrouceném minulým vývojem zavládne férová konkurence. Problémy stávajícího stavu přitom aukce neřeší.  

Případnému zájemci o licenci tedy není jasné, zda bude muset vybudovat individuální infrastrukturu, nebo se sítě budou konsolidovat. S ohledem na miliardové investice je to kardinální otázka. A také otázka férové konkurence na trhu. Připomeňme, že dnes máme tři provozovatele mobilních sítí, z nichž dva sdílí společnou infrastrukturu. Na půdorysu dvou infrastruktur tedy pracují tři síťoví provozovatelé. Evropská komise stávající dohodu provozovatelů O2 a T-Mobile a provozovatele telekomunikační infrastruktury CETIN kritizuje, že omezuje hospodářskou soutěž. Vodafone tedy provozuje vlastní síť a ani ten se z dokumentu nedozví, zda má šanci svůj síťový status změnit. Jedná se o zásadní otázku, na kterou účastníci aukce a nejspíš ani její organizátor nezná odpověď. Připravovaná strategie by se případnou konsolidací sítí měla zabývat. Nepřiměřené náklady na výstavbu totiž nakonec operátoři promítnou do cen za služby. A jsme opět tam, kde jsme byli.  

Osvědčená praxe i prostý selský rozum velí, že na cestu, v tomto případě k inovativním službám 5G, je nutno se vydat se správnou mapou a správným způsobem. Tedy nikoliv bez mapy a způsobem, který připomíná ono „zapřažení koňů za vůz“. Nelogickým argumentem proti logickému postupu může být faktor času.  

Posunutí 5G aukce zlevní budování sítí

Stávající průzkumy trhu i letní experiment T-Mobile s neomezenými daty dostatečně prokazují, že stávající mobilní infrastruktura je robustní a její kapacitní možnosti stávajícím a na nějakou dobu i budoucím potřebám vyhovují. Ukazuje se také, že proklamovaná nezbytnost neomezených dat pro běžné zákazníky je fikcí. Zákazníci potřebují pouze správný objem dat za rozumné ceny. Zpoždění nástupu 5G rozhodně nepředstavuje problém. V zemích, kde aukce 5G již proběhla řeší její implementace „úzká hrdla“, tedy místa, kde poptávka po rychlých mobilních datech přesahuje kapacity stávajících sítí. Taková situace u nás nenastává. Naše mobilní sítě prokázaly, že jsou dostatečně robustní. Naopak, posunutím aukce i termínu implementace se budování sítí zlevní. To by se na správně fungujícím konkurenčním trhu mělo promítnout do ceny služeb, tentokráte ku prospěchu zákazníka. Zatím existuje jen velmi málo 5G aplikací, neboť ty jsou teprve ve vývoji. Suma sumárum, spěchat zatím není proč. Situace není kritická a ministerstvo má čas udělat vše správně.  

Naopak zoufale kritická je příprava základní infrastruktury, nad kterou bude síť 5G fungovat. Technologie 5G vyžaduje připojení základnových stanic optickými kabely. Jedině tak lze zajistit požadavky na rychlost i malé zpoždění signálu. A tak zatímco mluvíme o ultrarychlých sítích, pokládka optických kabelů je ultrapomalá. Tento problém liniových staveb je známý od 90.let, ale pro jeho konečné vyřešení dělá málo. Proto lépe, než uspěchat aukci by bylo smysluplnější zjednodušit podmínky výstavby.  

Bylo by chybou se domnívat, že tato aukce je jen „další aukce v řadě“.  Technologie 5G není pouhou evolucí stávajícího standardu, ale přináší zásadně nové možnosti. A to právě ty, které potřebuje naše hospodářství pro zachování své konkurenceschopnosti. Umožní aplikace, které vyžadují mimořádně vysoké rychlosti přenosy s minimální dobou zpoždění. To je nezbytné v oblastech, jako jsou robotizace, autonomní doprava, umělá inteligence, telemedicína, virtuální realita a internet věcí. A koncovým zákazníkům přinese příznivější ceny.  

Úspěch nastupujících technologií vyžaduje především správnou strategii a priority, zjednodušit podmínky pro výstavbu sítí, odstranit diskriminační přístup v přidělování kmitočtů a zejména ustavit férové konkurenční podmínky na trhu.   

Z těchto důvodů je logické kmitočtovou aukci odložit. Vyprodat kmitočty v době, kdy se strategie pro jejich perspektivní využití teprve rodí je nezodpovědné.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video