Komentář Tomáše Lišky: Zpětné uplatnění daňové ztráty – může pomoci, ale i uškodit | e15.cz

Komentář Tomáše Lišky: Zpětné uplatnění daňové ztráty – může pomoci, ale i uškodit

Tomáš Liška

Tomáš Liška

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Vláda na svém pondělním zasedání odsouhlasila protikrizový daňový balíček, který zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) již za rok 2020. Firmám může vylepšit cash-flow, ale při špatném odhadu se jim může i prodražit.

Protikrizový daňový balíček v rámci daně z příjmů fyzických a právnických osob zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) již za rok 2020.

Dle stávajícího zákona je možné uplatnit vykázanou daňovou ztrátu nebo její část v následujících pěti zdaňovacích obdobích za předpokladu, že poplatník vykáže dostatečný základ daně, od kterého lze daňovou ztrátu odečíst.

Nově si bude moci poplatník od základu daně odečíst daňovou ztrátu nebo její část i ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, za které je daňová ztráta vyměřena. Pokud tedy poplatník za rok 2020 vykáže daňovou ztrátu, bude si ji moci uplatnit zpětně v letech 2018 a 2019. Poplatník pro zpětné uplatnění daňové ztráty bude muset podat dodatečné daňové přiznání za příslušná předchozí zdaňovací období. Tímto mechanismem dojde k tomu, že zaplacená daň v minulosti po zpětném uplatnění daňové ztráty povede k přeplatku na dani z příjmů, o jehož vrácení si bude poplatník moci požádat. Tím dojde k vylepšení cash-flow a zvýšení bonity poplatníků.

Zároveň navrhovaná změna zákona zavádí speciální pravidlo pro zdaňovací období (nebo období, za která se podává daňové přiznání) končící 30. června 2020 anebo později, díky kterému si bude moci poplatník uplatnit zpětně daňovou ztrátu, kterou očekává v tomto konkrétním zdaňovacím období již před jeho uplynutím, a to na základě svého odhadu. Tudíž nebude muset čekat na ukončení období ani na pravomocné vyměření daňové ztráty. Tuto očekávanou daňovou ztrátu lze však uplatnit pouze v jediném bezprostředně předcházejícím období – například poplatník, který má kalendářní rok jako zdaňovací období, bude moci již v průběhu roku 2020 podat dodatečné přiznání za rok 2019 a v něm uplatnit očekávanou daňovou ztrátu za rok 2020.

Pokud však následně vykázaná daňová ztráta bude nižší než odhad, poplatník bude povinen podat dodatečné daňové přiznání za období, ve kterém si uplatnil vyšší daňovou ztrátu, a z případného doplatku daně zaplatit úrok z prodlení.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video