Michal Klíma: Vláda strategickou komunikaci nebrzdí, ale urychluje | e15.cz

Michal Klíma: Vláda strategickou komunikaci nebrzdí, ale urychluje

Michal Klíma, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací.
Michal Klíma, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací.
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Anna Vacková)

Michal Klíma

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Autoři dvou článků, které před několika dny vyčítaly vládě, že dost rychle nepřipravuje centrum strategické komunikace, si zjevně nevšimli, že vláda naopak kroky k vytvoření centra strategické komunikace začala výrazně urychlovat.

Petr Weikert píše, že Česko zaspalo hybridní válku, a že jak čelit ruským dezinformacím a hrozbám, bude známo až na podzim, protože ministerstvo obrany posunulo termín dokončení dokumentu o fungování strategické komunikace vlády z června na září. Bohumil Kartous zase volá po zřízení centra strategické komunikace na centrální úrovni a píše, že k tomu prý vláda nesměřuje.

Autoři nezaznamenali, že za poslední čtvrtrok se situace značně posunula zejména proti harmonogramu, který předpokládal plán minulé vlády. Ten počítal s tím, že koncepce vládní strategické komunikace vznikne do konce června letošního roku. Pokud by vláda tuto strategii následně schválila, mohla se začít organizace vytvářet nejdříve od příštího roku.

Ruská agrese proti Ukrajině a s ní spojená dezinformační kampaň vedená z Ruska nejen proti Ukrajině, ale proti celému Západu, který Ukrajinu podporuje, však zcela změnila situaci. Vláda na to zareagovala tak, že rozhodla o zřízení oddělení strategické komunikace už k 1. červenci letošního roku a dokončení strategie naopak odsunula, aby mohla již provedené kroky reflektovat. 

Oddělení tedy vzniklo k datu, kdy měl být původně teprve jen předložen plán na jeho zřízení. Navíc už předtím vláda pověřila zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, aby začal budovat tým strategické komunikace, takže první zaměstnanci už nastoupili na dohody o pracovní činnosti od června. Čtyři schválená pracovní místa v rámci Ůřadu vlády budou obsazena ještě během července a od srpna. Lidé, kteří do centrálního „stratkom týmu” nastupují, jsou zkušení a ve svém oboru respektovaní. Věřím, že to kritici, kterým jde o to, aby se věc zdařila, ocení. 

Souběžně s těmito organizačními kroky rozhodla vláda o uvolnění prostředků na komunikaci z rozpočtové rezervy státu. Není to tedy tak, že by vláda strategickou komunikaci brzdila, ale naopak její vytvoření vzhledem k válce a válkou vyvolané ekonomické krizi urychlila, protože si je vědoma, že komunikace je a bude zapotřebí. Až vláda na podzim schválí strategii, bude jasněji i o dalším rozvoji centra na Úřadu vlády od příštího roku.

Kritiku předchozí vlády za nezvládnutí komunikace o covidu si všichni pamatujeme a jako odstrašující zkušenost to vnímají i politici, kteří se chtějí podobných chyb vyvarovat. Nebude to snadné a nepůjde to samo, protože stát z principu není flexibilní. Aby chránil státní finance, musí všechny náklady vynakládat účelně a transparentně. Tak tomu bude i v oblasti strategické komunikace. Jsem si ale jist, že změna bude už za pár měsíců viditelná. Dost včas na to, abychom dokázali čelit vzrůstající vlně dezinformací a současně i vycházet vstříc potřebě státu komunikovat opatření čelící ekonomické krizi a jejímu dopadu na společnost. 

Bohumil Kartous pesimisticky očekává, že vláda i společnost zažijí další kritické období, v němž dezinformace sehrají smutnou úlohu, aniž bychom jako společnost projevili dostatečnou rozhodnost bránit se jejich destruktivnímu vlivu. Sám je ovšem mluvčím Českých elfů, tedy skupiny, která společnosti s obranou velmi účinně a nezištně pomáhá. Přestože vláda rozhodnutím o zřízení „stratkom oddělení“ udělala zásadní krok, bude spolupráce s nevládními organizacemi nadále významná, a věřím, že pomůže obranu zefektivnit.

Boj s dezinformacemi není bitva, která by se dala za pár týdnů vyhrát. Platí tu však výrok přisuzovaný Janu Werichovi, že nad blbostí nelze zvítězit, ale nikdy se proti ní nesmí přestat bojovat. Čelení dezinformacím přitom není vypínání dezinformačních webů, jak se to snaží právě dezinformátoři interpretovat.

Boj s dezinformacemi je především právě o dobré strategické komunikaci, která neposkytuje prostor pro nesmysly a nepodložené konstrukce, pro nepravdivá tvrzení a vylhané argumenty. Je také o podpoře kvalitní žurnalistiky, médií, která pracují profesionálně, ověřují informace a vyvracejí lži. V delší perspektivě je také o mediální výchově a obecně o modernizaci vzdělávání, které lidem poskytne znalosti a vědomosti potřebné k úspěšnému životu v 21. století.

Autor je vládním zmocněncem pro oblast médií a dezinformací

Autor: Michal Klíma

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video