Nízké mzdy jsou hlavním důvodem slabé spotřeby i ekonomiky

Za celý loňský rok se kupní síla průměrné mzdy smrskla o 8,4 procenta.

Za celý loňský rok se kupní síla průměrné mzdy smrskla o 8,4 procenta. Zdroj: Jan Juaniak

České ekonomice se poslední zhruba rok opravdu nedaří. V loňském druhém pololetí si prošla mírnou recesí, při které přišla v souhrnu o 0,6 procenta svého výkonu. Po celou první polovinu letošního roku hospodářství v podstatě stagnovalo. Ve třetím čtvrtletí pak podle předběžného odhadu statistického úřadu došlo opět k poklesu HDP, a to mezičtvrtletně o 0,3 procenta. Pesimismus toho všeho umocňuje fakt, že tuzemská ekonomika zaostává i oproti svým konkurentům – jako jediná z EU nedosáhla své předpandemické úrovně.

Za to, že ekonomika v rámci EU zaostává, může hlavně slabá spotřeba domácností. Podle posledních dostupných dat za druhé čtvrtletí byla její úroveň oproti předpandemickému období v Česku nižší o výrazných devět procent. Lze vymýšlet různé teorie o náhlé změně spotřebitelského chování či strmě se zvyšujícím podílu šedé ekonomiky. Vlivem překotného ekonomického a celospolečenského vývoje na tom část pravdy být může, otázkou ale je, zda tyto fenomény dokážou plně vysvětlit v evropském kontextu anomálně strmý propad spotřebitelských výdajů.

Je tady totiž ještě jedno, to nejjednodušší možné vysvětlení. Růst mezd v posledních dvou letech významně zaostával za inflací. Za celý loňský rok se kupní síla průměrné mzdy smrskla o 8,4 procenta a letos to podle naší prognózy bude o dalších 2,5 procenta. Podnikatelům se dlouho dařilo zvyšovat ceny prodávaného zboží a služeb a spotřebitelé je do určitého momentu ochotně platili. Umožnil jim to i pokles daňové zátěže a s tím související nárůst čistých příjmů o zhruba sedm až osm procent daný zrušením konceptu superhrubé mzdy od začátku roku 2021. Jeho pozitivní vliv na příjmy domácností ale inflace, kterou pomohl roz­dmýchat, již plně pohltila.

Ve vztahu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v důsledku nedávného vývoje vznikla významná nerovnováha. Zatímco podíl zisků na přidané hodnotě vytvořené v ekonomice rychle rostl, podíl vyplacených mezd zrcadlově k tomu strmě klesal a patří k nejnižším v Evropě. To vše se paradoxně odehrává na kolbišti trhu práce, který vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti z EU. Tím se nejspíš dostáváme k dalšímu důvodu nízké spotřeby, což je prostá neochota domácností utrácet, zesílená v médiích často diskutovanými vyššími cenami tuzemského zboží oproti zahraničí.

Poslední data o vývoji spotřebitelské poptávky stále povzbudivá nejsou. Maloobchodní tržby bez prodejů aut v reálném vyjádření opět klesají. V září se meziměsíčně snížily o 0,4 procenta po srpnovém poklesu o 0,8 procenta. Zářijové tržby za prodej služeb sice přinesly meziměsíční nárůst o 0,4 procenta, avšak poté co během července a srpna došlo k poklesu v souhrnu o 1,5 procenta.

O dalším vývoji spotřeby domácností a ekonomiky jako celku tak do značné míry rozhodnou mzdová vyjednávání pro příští rok. Vyšší obavy než inflace by teď měl vyvolávat stav ekonomiky.

Autor je ekonom Komerční banky.