Alena Vitásková: Složení cen energií – plyn | E15.cz

Alena Vitásková: Složení cen energií – plyn

Plynový hořák, ilustrační foto
Plynový hořák, ilustrační foto
• 
ZDROJ: Pixabay.com

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Cenu dodávky plynu lze rozdělit na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a na část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem. Regulovanou část ceny dodávky plynu tvoří „cena za přepravu plynu“, „cena za distribuci plynu“ a „cena za služby operátora trhu“.

Do této ceny vstupují povolené náklady, odpisy a přiměřený zisk operátora trhu a provozovatelů plynárenských sítí. Většina položek, ze kterých jsou tvořeny regulované ceny, souvisí se samotnou existencí plynárenských soustav a zajišťováním jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Regulované ceny stanovuje ERÚ vždy s platností od 1. ledna regulovaného roku na celý kalendářní rok. Regulovaná část ceny představuje přibližně dvacet procent celkové ceny dodávky plynu.

Neregulovaná část ceny se odvíjí od nákladů obchodníka, z nichž rozhodující podíl tvoří náklady na nákup komodity a zahrnuje náklady na strukturování dodávky. Nabízená cena závisí zejména na tom, s jakými náklady se obchodníkům podaří komoditu pořídit, na jejich obchodní strategii a také situaci na trhu. V současné době je na energetických trzích patrný trend poklesu ceny plynu, nicméně nelze říci, zda bude pokračovat i do budoucna.

Vzhledem ke skutečnosti, že neregulovaná cena tvoří osmdesát procent celkové ceny dodávky, nejúčinnější nástroje na snížení ceny dodávky plynu má v rukou samotný zákazník. Pokud jako odběratel není spokojen se svým dodavatelem plynu, jeho cenovou strategií či poskytovanými službami, má zákonnou možnost dodavatele změnit.

Autorka je předsedkyní ERÚ

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video