Komentář Aleny Schillerové: Pochybnosti o hospodaření vlády nejsou na místě | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Komentář Aleny Schillerové: Pochybnosti o hospodaření vlády nejsou na místě

Komentář Aleny Schillerové: Pochybnosti o hospodaření vlády nejsou na místě
Alena Schillerová
• 
ZDROJ: profimedia
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Státní rozpočet je v dobré kondici. V loňském roce skončil s nízkým schodkem 6,2 miliardy korun a dosáhl tak druhého nejlepšího výsledku za posledních 20 let. Přesto slyšíme kritické hlasy, podle nichž stát nemyslí na budoucnost. Loňský rozpočet má být v tomto kontextu jen další promarněnou šancí. Jen máloco je ale vzdálenější pravdě než tato tvrzení.

Loňský výsledek hospodaření je o 53,8 miliardy korun lepší, než se původně plánovalo. Za to vděčíme růstu ekonomiky, který nasadil rychlejší tempo, než se při přípravě rozpočtu dalo předpokládat. Velkou zásluhu na nízkém schodku má ale také lepší výběr daní a pojistného. Ten překonal naše původní očekávání o 40 miliard korun.

Daně se přitom nezvyšovaly, právě naopak. Byla zavedena druhá snížená sazba DPH a také snížena sazba DPH na stravování a časopisy. I přesto jsme jen na DPH na úrovni veřejných rozpočtů vybrali za rok o 9,2 procenta více. Při srovnání tohoto čísla s růstem ekonomiky, který dosahuje 5,1 procenta, lze jasně vidět, že k vyššímu výběru DPH velkou měrou přispěla i opatření jako kontrolní hlášení a EET.

Díky kontrolnímu hlášení jsme vybrali na DPH v loňském roce o 7,2 miliardy korun, což jednoznačně potvrzuje účinnost tohoto opatření v boji proti daňovým únikům. EET pak vylepšila čísla výběru DPH o dalších 5,2 miliardy korun. To je v porovnání s původními předpoklady o více než pětinu. A poté, co uplynou lhůty pro podávání daňových přiznání za rok 2017, projeví se letos EET pozitivně i na výběru daní z příjmů.

Přečtěte si komentář Lukáše Kovandy, který kritikou vládního hospodaření nešetřil:

Komentář Lukáše Kovandy: Nesplněný slib a zahozená šance

Vraťme se však znovu ke schodku loňského rozpočtu. Pokud bychom očistili loňský rozpočet od příjmů a výdajů spojených s fondy EU, dosáhl by deficit pouhých 1,3 miliardy korun. To už je téměř vyrovnaná bilance. Přitom v roce 2016, kdy stát hospodařil s rekordním přebytkem, byl takto očištěný rozpočet ve schodku 13,6 miliard korun. To jasně dokazuje, že se nespoléháme jen na evropské fondy a připravujeme zemi na dobu, kdy přestane být čistým příjemcem dotací z EU.

To, že myslíme na budoucnost, potvrzuje i dlouhodobý vývoj salda důchodového účtu. Podle našich prvotních propočtů dosáhl tento účet schodku 5,8 miliard korun a od roku 2013 tak poklesl o téměř 50 miliard korun. Letos by se důchodový účet dokonce měl ocitnout poprvé po deseti letech v přebytku. Jeho výše má přesáhnout tři miliardy korun. V dalších letech by navíc měl ještě mírně narůst až na 4,8 miliardy korun v roce 2020. Přesto musíme připravit kvalitní důchodovou reformu.

  Vláda slibuje studentům a důchodcům dopravu vlakem zdarma

Dobrá kondice veřejných financí ještě více vynikne, pokud se podíváme na hospodaření celého sektoru vládních institucí. Ten loni dosáhl přebytku 1,1 procenta HDP, tedy přes 50 miliard korun. Česká republika se tak díky tomu stala vůbec nejlépe hospodařící zemí EU. Tento přebytek navíc poroste i v dalších letech, v roce 2020 by měl dosáhnout až 1,7 procenta HDP.

Zásluhu na tom má kromě lepšího výběru daní také hospodaření krajů a obcí. Jejich rozpočty si loni polepšily oproti roku 2016 o 18,3 miliardy korun.

Zkrátka se ukazuje, že se veřejné finance podařilo v uplynulých letech uzdravit a hospodaření státu kráčí správným směrem. Pesimismus tedy opravdu není na místě.

Autorka je ministryní financí

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!