Nečas: Odcvrnknout po volbách premiéra by byla kolaborace s ČSSD | E15.cz

Nečas: Odcvrnknout po volbách premiéra by byla kolaborace s ČSSD

Petr Nečas
Petr Nečas
• 
ZDROJ: E15 Robert Zlatohlavek

Jana HavligerováPavel Otto

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Co by byl v krajských a senátních volbách pro ODS úspěch a co naopak propadák, nechce šéf strany a premiér Petr Nečas zásadně nijak konkretizovat. Na druhé straně připouští, že občanští demokraté to jednoduché mít nebudou, protože nesou největší díl vládní odpovědnosti.

Výsledek voleb by však podle Nečase rozhodně neměl být důvodem k úvahám o výměně stranického vedení. „Nejde o můj politický osud. Jde o to, že ODS jako nejsilnější pravicová strana má mít ambice ovlivňovat složení vlády za pět, deset či patnáct let,“ říká.

* E15: Ekonomika je v recesi. Není už na čase, aby vláda kromě úspor přišla i s opatřeními, která by mohla ekonomiku rozhýbat?

V prvé řadě musím říci: nedá se očekávat, že vláda řídí ekonomický růst, i když má na něj jistý vliv. Přijdeme s prorůstovou agendou, to už jsme jasně řekli. Už v okamžiku, kdy jsme schválili konsolidační balíček, který má umožnit sestavit státní rozpočty pro rok 2013 až 2015.

Čtěte také:

Kvůli vízům můžeme blokovat jednání s EU, varoval Nečas Kanadu

Nečas s eurem nechvátá. Nejdříve za osm až deset let

Nečas: Hlavním důvodem existence koalice je rozpočtová politika

Jakákoli prorůstová agenda nicméně musí být fiskálně střídmá – když to řeknu zjednodušeně. V žádném případě nelze počítat s nějakým naléváním veřejných finančních prostředků a s umělým urychlováním ekonomického růstu. Mimochodem, osobně nevidím mezi podporou ekonomického růstu a konkurenceschopnosti a odpovědnou rozpočtovou politikou žádný rozpor. Dokonce tvrdím, že dlouhodobý, zdravý ekonomický růst může být založen pouze na zdravých veřejných financích.

Impulzem budou investice do energetiky

* E15: Když jste na ideové konferenci ODS hovořil o prorůstových opatřeních, velký důraz jste kladl zejména na podporu exportu. Neznamená spoléhat se na zahraniční obchod něco jako stát na jedné noze?

Ano. Na druhé straně s vládou pod mým vedením není možné spojit představu, že budeme stimulovat poptávku. Spotřeba domácností tvoří z hlediska struktury našeho hrubého domácího produktu asi padesát procent.

Je ovšem také fakt, že na ni zapůsobily některé psychologické faktory, jako byl skokový nárůst cen, mimo jiné i v důsledku stavu komoditních trhů, tedy růstu cen na světových trzích, počínaje ropou a konče potravinami. Takže domácnosti přiškrtily svou poptávku. Podnikový sektor v nejistotě, zda bude poptávka po jeho zboží a službách, omezil tvorbu hrubého fixního kapitálu. V mnoha směrech tedy vidím problém v jistých obavách z nejisté budoucnosti.

* E15: Očekávání ovšem v ekonomice hrají roli…

Proto mluvím o psychologických vlivech a i proto podle mého názoru máme přijít s prorůstovou agendou. Samozřejmě nemá být založena pouze na podpoře exportu, jakkoli je to krok nutný a správný. Tedy především podpora exportu na mimounijní, dynamicky rostoucí trhy. Součástí agendy také určitě musí být podpora inovativního podnikání a inovací. To znamená zrychlené zřízení sítí fondů, ale také využití evropské směrnice o alternativních fondech, možnosti přitáhnout sem fondy rizikového kapitálu.

Určitě je potřeba odstraňovat administrativní a regulativní zátěž především pro malé a střední firmy. Což hodně souvisí i s exportem. Protože u nás padesát procent exportu dělá deset největších firem. Součástí agendy musí být i mobilizace aktiv státu, která jsou například na účtech státních podniků, ale třeba i v působnosti firem, které jsou ve státním vlastnictví.

* E15: Například?

Uvedu dva příklady. ČEPS – pokud tam urychlíme investiční procesy, které povedou k modernizaci přenosové soustavy, což potřebujeme udělat mimo jiné i kvůli zvýšení přeshraniční kapacity, počítá se tam dlouhodobě s investicemi ve výši šedesáti miliard korun. Druhým příkladem je ČEZ. U něho to znamená nerozvolňovat proces výstavby Temelína, pokračovat v tempu, které jsme nastolili: 2. července podání nabídek, v roce 2014 začátek stavby. A to už může být významný, velmi silný ekonomický impulz. Vláda bude dělat všechno pro to, aby tam byl vysoký podíl českého průmyslu a českých firem.

* E15: Když mluvíme o prorůstové agendě, je to záležitost letošního roku?

Budeme chtít, aby maximum těch kroků bylo realizováno ještě v letošním roce.

* E15: Ze statistických údajů - zjednodušeně řečeno - plyne, že lidé momentálně šetří, kde se dá. Pociťují to i fondy, pojišťovny. Lidé méně využívají finančních služeb, neuzavírají nové smlouvy. Nemůže to ohrozit penzijní reformu?

Nemyslím si to. Lidé jsou logicky opatrnější. Hrozil nárůst nezaměstnanosti, ta se naštěstí vyvíjí velmi pozitivně. Chci připomenout, že máme pátou nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii. Byl tady skokový nárůst cen, skoková inflace, čili lidé se ve svých vydáních chovají opatrněji. A to se odrazilo i v oblasti finančních služeb. Ale nemyslím si, že to bude trvalý trend.

Část ODS předvádí rituální tanečky

* E15: Ve vaší straně se ozývá volání po návratu ke kořenům strany, která se prý od svých zásad v poslední době odchyluje. Nedávno 19 občanskodemokratických poslanců podpořilo vašeho hlavního vnitrostranického oponenta Petra Tluchoře, nespokojení jsou i někteří jejich kolegové ze Senátu. Co tomu říkáte?

Situaci vnímám úplně standardně, ne nijak dramaticky. Před tajnou volbou vedení poslaneckého klubu jsem si přál zvolení devíti konkrétních lidí, všichni byli zvoleni. Pan kolega Stanjura porazil pana Tluchoře loni, porazil ho i letos. Nejsme monokratická strana, kde jeden nebo dva jedinci rozhodují prakticky o všem nebo kde mají na funkci jen jednoho kandidáta, kterého zvolí devadesát procent hlasujících. ODS považuje personální soutěž za přirozenou záležitost.

*E15: A návrat k programovým principům?

Poděbradské artikuly nikdy z našich základních ideových východisek nezmizely, nadále z nich vycházíme. Tito moji vnitrostraničtí oponenti mají jednu nevýhodu v tom, že já si opravdu velmi dlouho pamatuji, co se v ODS, v níž jsem od roku 1991, dělo. Figury těchto tanečků jsou pořád stejné, zakládají se na třech prvcích. Za prvé: když se bojíte postavit předsedovi strany v legitimním politickém střetu tváří v tvář, vždy přijdete s rituálním omýváním programových kořenů. Druhým tanečkem je špatná komunikace vedení dovnitř strany. A už od dob Václava Klause máme třetí tradiční taneček, kterým jsou přílišné ústupky koaličním partnerům. Od první poloviny devadesátých let je to pořád stejné. A někdy je to až úsměvné.

Petr Nečas Autor: E15 Robert Zlatohlavek

Církevní restituce jsou správná věc

* E15: Na druhé straně - vedle zvyšování daní, což už je podle všeho dořešená věc - vám vnitrostraničtí oponenti vytýkají ústupky u církevních restitucí a při rozpočtovém určení daní. To jsou dvě velmi aktuální záležitosti.

Tak nejprve k daním. Složená daňová kvóta se bude držet pod 35 procenty, čili tento objektivní údaj daňové zátěže nenasvědčuje nějakému zvyšování daní. A pokud vezmeme v potaz celé fiskální úsilí mé vlády od roku 2010, je jednoznačně dodrženo zlaté reformní pravidlo: rozpočtové schodky se dvakrát tolik snižují úsporou výdajů než zvyšováním daní.

* E15: Dobře. Ale u majetkového vyrovnání s církvemi a také u nového přerozdělení daní mezi městy a obcemi skutečně může nastat střet. A nejen v ODS, ale i v rámci koalice. To si nepřipouštíte?

Upřesním jednu věc: nejde jen o restituce, ale o narovnání vztahů mezi církvemi a státem. Je to komplexnější záležitost, která řeší odluku státu a církví. Navíc je to dvě desetiletí neřešený problém, který dodnes blokuje rozvoj desítek a desítek měst a obcí. I proto má podporu Svazu měst a obcí. Konečně jde o unikátní dohodu nejen mezi určitou politickou entitou, ale i mezi 17 církvemi a náboženskými společnostmi. Takové v českých zemích ještě nikdy nebylo dosaženo. Čili jsem přesvědčen, že v Poslanecké sněmovně se nám tento zákon podaří prosadit.

* E15: Přesto konstrukce finančního vyrovnání, tedy ne samotné navrácení zabaveného majetku, je trnem v oku i poslancům ODS.

To nebo ono se nelíbí tomu či onomu poslanci, to je přirozené. Já také s celou řadou věcí nesouhlasím. Nicméně podstatou politiky je kompromis. A dohoda s církvemi je dobrý kompromis. A i když nemá podporu veřejného mínění, je to pro tuto zemi správná věc. Musíme dělat i nepopulární kroky.

* E15: To jsou skoro všechny, které vaše vláda dělá…

Děkuji. Také si to myslím.

* E15: Ještě bych se zeptal na úroky, které se budou v souvislosti s finančním vyrovnáním platit. Skutečně si myslíte, že jsou nastaveny správně?

Skončí nenormální stav, kdy stát platí duchovní jako své úředníky. Tyto platy jsou valorizovány a duchovních přibývá. To znamená, že se tyto státní výdaje neustále zvyšují. Dohodnutý model naopak v dlouhodobém horizontu státní prostředky ušetří.

* E15: Nyní už koalice nemá 115 poslanců, ale nanejvýš 105. Přehlasujete i senátní veto?

Nevím, jestli to podpoří 105 poslanců. Důležité je, aby to bylo přijato a aby byl přehlasován i Senát. Nepochybuji, že populistická ČSSD to v horní komoře parlamentu zamítne.

* E15: Další kompromis, který jste musel uzavřít, bylo rozpočtové určení daní. O původním návrhu jste jako předseda ODS nechtěl vůbec slyšet. Je to tak?

To jsem skutečně nechtěl. A také to tak, jak to bylo navrhováno, nebude. Nejsme proti změně rozpočtového určení. Pouze jsme odmítli, aby se sebrala více než pětimiliardová částka čtyřem velkým městům, z nichž tři jsou metropolitní aglomerace se zásadním celostátním významem. Jsem přesvědčen, že kompromis bude nalezen.

*E15: Takže jste ho stále nenašli? To snížení na necelé dvě miliardy ještě není definitivní?

V jednání s panem ministrem financí jsme odstranili řadu překážek. Definitivně budu tento kompromis považovat za uzavřený v okamžiku, kdy bude potvrzen na koaliční úrovni.

*E15: A termín?

Hnutí Starostové chce, aby byl zákon schválen ještě před prázdninami. Nepochybuji o tom, že se dohodneme poměrně rychle.

Neurvalost TOP 09 nás překvapila

* E15: Stojíme před krajskými a senátními volbami. Co byste jako předseda ODS považoval za úspěch a co za propadák?

Zásadně neuvádím žádná konkrétní čísla. To jsem nikdy neudělal a nehodlám na tom nic měnit. Máme postavené kvalitní kandidátky jak do krajů, tak do sedmadvaceti senátních obvodů. Jsme ovšem v nelehké situaci. Mimo jiné i proto, že neseme největší vládní odpovědnost. Na vývoji politického cyklu nejen u nás, ale i ve vyspělých demokraciích se ukazuje, že vždy v polovině volebního období ty strany, které nesou největší odpovědnost právě za vládu, v dílčích volbách zpravidla ztrácejí. My ale chceme uspět, máme kvalitní program.

* E15: V senátních volbách to ale pro občanské demokraty bude ještě obtížnější…

Jistě, protože ze sedmadvaceti obvodů jich obhajujeme plných patnáct.

* E15: Proč jste chtěli postavit společné kandidátky s TOP 09?

Naše představa byla udělat to nejvýše ve dvou až třech obvodech. Mělo to být v těch regionech, kde to má obecně pravicový kandidát velmi těžké a kde je dokonce považováno za dramatický úspěch, když se dostane alespoň do druhého kola. Neurvalá a politicky hloupá reakce TOP 09 nás samozřejmě nepříjemně překvapila. To se ale nedá nic dělat.

* E15: Povedete krajskou kampaň centrálně, anebo dáte volnou ruku regionům, aby akcentovaly vlastní témata?

V roce 2008 se jednoznačně ukázalo, že ten docela trapný pokus distancovat se od celostátní politiky ODS k ničemu nevedl. Dnes není nikdo, kdo by si nemyslel, že kampaň musí být s centrální linkou. To, že si k tomu někde přidají specifický prvek, jako třeba dopravní spojení, zaměstnanost nebo reformu středních škol a podobně, je pravda. Základní sdělení ale bude celostátní.

* E15: Zabírá ještě na voliče - hodně zjednodušeně řečeno - strašení Řeckem?

Ještě může zabírat. Navíc v kontextu toho, že dnes už nemáme k dispozici jen Řecko, ale i Portugalsko, Irsko. A našly by se i některé další země, které se mohu ocitnout v problémech. Jednoznačně se ukazuje, že tato věc není nějakou teorií. Ještě přede dvěma roky touto dobou to opravdu byla jen teorie. Jenže co se stalo od té doby? Zemí, majících problémy, přibylo a Řecko prošlo regulérním řízeným bankrotem. Redukce jeho dluhů bylo přece klasické insolvenční řízení.

* E15: A dokážete to voličům vysvětlit?

Některým ano, některým ne. Tak už to v politice chodí. E15: Vsadíte v kampani na řeckou kartu? Vzhledem k tomu, že zadluženost krajů roste, chceme jejich odpovědné hospodaření, které realizujeme na celostátní úrovni.

Tyto volby nemohou sejmout premiéra

* E15: Jak si myslíte, že výsledek krajských a senátních voleb ovlivní vaše postavení předsedy strany a premiéra?

Pokud si ODS nechá opakovaně vnutit zničující algoritmus, že volby, které nejsou volbami do Poslanecké sněmovny, rozhodují o předsedovi strany a potažmo i premiérovi, nakročili bychom ve velice špatném kurzu. Teď nejde vůbec o mne a můj politický osud, ten může být takový nebo makový. Můžu vyjít ven, přejede mě auto a bude vymalováno. Jde o to, že ODS jako nejsilnější pravicová strana má mít ambice ovlivňovat složení vlády za pět, deset či patnáct let.

Pokud přijme model, že po parlamentních volbách, kdy se svým předsedou jako premiérem sestaví vládu a dá mu jako premiérovi pouze dva roky a pak ho odcvrnkne pryč, vyšle voličům signál, že svěřovat občanským demokratům vládní moc není dvakrát chytrý nápad. Kdyby byla ODS po dvou letech schopna sama se svého premiéra zbavit, motivovala by opozici. Ta říká: přijďte ke krajským a senátním volbám, protože se vám podaří sejmout premiéra. Tyto volby přitom o složení vlády vůbec nerozhodují. Ta část ODS, která by říkala, že výsledek krajských voleb má rozhodnout o premiérovi, by vědomě kolaborovala s ČSSD.

* E15: Jaký význam přikládáte případnému úspěchu vaší strany v přímé volbě prezidenta?

Naprosto primárně by to byl úspěch toho kterého konkrétního kandidáta, protože primárně kandiduje se svou osobností, se svým obličejem a se svou minulostí a současností. A až pak s nějakým stranickým tričkem. Navíc jsme v situaci, kdy se od prezidenta očekává, že bude prezidentem všech, že bude mít jisté nadstranické postavení. V této souvislosti považuji za velmi pokrytecké, když někdo akcentuje jako základní hodnotu to, že je nestraník, a přitom jím dlouhá léta byl.

Kalousek by měl být jako buldozer

* E15: Bude po změně v prezidentském úřadu pro ODS snazší přistoupit k fiskálnímu paktu Evropské unie?

Musím říct, že ta nebo ona konkrétní osobnost na Pražském hradě samozřejmě má vliv na zahraniční politiku, mimo jiné pověřuje nebo zmocňuje členy vlády k dojednání konkrétních mezinárodních smluv. Že by ale změna na postu prezidenta znamenala nějaký dramatický pohyb v zahraniční politice, vůbec nepředpokládám. Například i proto, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda v čele s premiérem.

* E15: Takže spor o pakt stability bude dál latentní?

Já tam žádný spor nevidím. Přijali jsme mandát a rámcovou pozici pro postup předsedy vlády, což bylo schváleno na základě koaliční shody. Čili všemi přítomnými ministry za všechny tři koaliční strany. A já jsem vždy postupoval v souladu s tímto mandátem a s touto rámcovou pozicí.

* E15: Nicméně ministr zahraničí vyjadřuje naději, že po prezidentské volbě bude postup snazší.

Přít se o mezinárodní smlouvu, která je mimochodem v současnosti zpochybňována i některými jejími signatáři, a navíc čerstvé signály z Německa ukazují další odklad hlasování o ratifikaci fiskálního kompaktu proti dosavadním předpokladům, mně připadá jako hodně umělý problém. Také nevím, proč vést spor o smlouvu, která pro nás bude účinná až v okamžiku vstupu do eurozóny.

* E15: Kdy vláda schválí návrh finanční ústavy?

Do konce června je pan ministr financí povinen ji předložit vládě a já předpokládám, že tak učiní. Mimochodem, když už se někdo tak bije za evropský fiskální kompakt, musí být největší bijec za finanční ústavu. Protože hlavní důvod, proč byl fiskální kompakt schválen, je závazek signatářů přijmout dluhovou brzdu v podobě finanční ústavy. Takže není možné horovat pro podpis fiskálního kompaktu a současně jako buldozer před sebou netlačit finanční ústavu. Opačný postup by mi - řečeno slovy klasika - rval mozek z hlavy.

Petr Nečas (47)

Narodil se v Rožnově pod Radhoštěm, kde má dodnes trvalé bydliště. Původním vzděláním fyzik je od roku 1992 poslancem, byl předsedou výboru pro obranu a bezpečnost, později výboru pro evropské záležitosti. Ve vládě Mirka Topolánka byl vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí. Loni na jaře se stal v pořadí třetím šéfem občanských demokratů, po parlamentních volbách ho pak prezident Václav Klaus pověřil sestavením vlády. S manželkou Radkou má dva syny, Ondřeje a Tomáše, a dvě dcery, Terezu a Marii.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.